Hamngatan om Miljöpartiet får bestämma.
Publicerat 21 augusti, 2018

Utspel från MP: Gör Hamngatan bilfri

Hamngatan i Stockholm blir bilfri. Ja, förutsatt att Miljöpartiet får tillräckligt med mandat att genomföra det nya vallöftet.

Hamngatan är en av de gator i Stockholm city med högst gångflöde per vardagsdygn. Genom att förbjuda biltrafik vill Miljöpartiet skapa mer utrymme för människor och grönska.

[ Annons ]

– Miljöpartiet går till val på att göra Stockholm till en levande stad, med mer utrymme för människor och med färre bilar. Genom att utveckla Hamngatan till en bilfri gata som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafiken blir city än mer attraktivt som besöksmål och den nyligen genomförda satsningen på Klarabergsgatan fortsätter ut mot Nybroplan, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Daniel Helldén menar att Hamngatan är ett viktigt pendlingsstråk för cykeltrafiken.

– Om gatan stängs för biltrafik blir det möjligt att skapa mer yta för gång-och cykeltrafiken, men också för vistelse och grönska. Utmed Berzelii Park saknas i dag gångbana. En ny gångbana här skulle öka framkomligheten för gående och minska konflikterna mellan gående och cyklister, säger Daniel Helldén.

Hur det trafikreglering och andra detaljer ska fungera i detalj meddelar partiet inte i nuläget. En viss behörig trafik utöver kollektivtrafik tänker man sig. Taxi, leveranstrafik och färdtjänst ska komma fram. Men omgörningen ska ge tillräckligt med utrymme för till exempel sittplatser, uteserveringar, cykelparkeringar och fler träd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]