[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 18 februari, 2020

Utredning kan öppna för avgiftsflod

För att komma tillrätta med förfallna ödehus och ovårdade tomter ska Boverket utreda möjligheten att ta ut avgifter vid tillsynsärenden. Men frågan är om det inte kan spilla över i en hel flora av nya avgifter.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om byggnadsnämnderna bör ges möjlighet att ta ut avgifter för att täcka kostnaderna i samband med vissa tillsynsuppgifter enligt plan- och bygglagstiftningen. Som det är idag får kommunen ta avgifter i samband med planläggning och bygglov. Det vill säga när byggnadsägaren vill göra något. Nu öppnar man alltså upp för att ta ut avgifter i samband med tillsyn av befintliga byggnader (som inte rör miljöbalken).

[ Annons ]

I regeringens pressmeddelande motiverar bostadsminister Per Bolund (MP) detta utifrån hur bland annat Boverket uppmärksammat problem att komma tillrätta med ovårdade ödetomter och förfallna byggnader.

– Att komma tillrätta med problemen med förfallna ödehus och ovårdade tomter är viktigt för en god vardagsmiljö för människor i hela landet. Men då behöver också kommunerna ges förutsättningarna att göra detta jobb, säger bostadsminister Per Bolund.

Men det handlar även om avgifter för att kontrollera om OVK och hissbesiktning är gjorda, om det finns enkelt avhjälpta hinder, om lekplatser är säkra och så vidare.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, befarar att det i slutändan kan komma att innebära en rejäl radda ny avgifter för landets fastighetsägare.

–  Eftersom bygglovsenheter idag enbart får ta ut plan- och bygglovsavgift är kommunal tillsyn av befintliga byggnader av till exempel lekplatser, hissar och tillgänglighet ofta nedprioriterat. Med en eventuell ny intäktskälla för kommunerna är det troligt att denna typ av tillsyn kommer att öka. Viss ökad tillsyn kan vara bra för att komma till rätta med uppenbara brister, men det får inte gå till överdrift som ett medel för att säkerställa intäkter till kommuner, säger Rikard Silverfur

I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna att införa nya byggsanktionsavgifter där regeringen uppmärksammat vissa luckor. Byggsanktionsavgifter tas ut när bestämmelserna i plan- och bygglagen inte följs av den som bygger.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]