[ Annons ]

Kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska få ett nytt statligt stöd. Det föreslås i Näringsdepartementets utredning om EU och kommunernas bostadspolitik som på onsdagen presenterade sitt betänkande.
Publicerat 10 juni, 2015

Utredning föreslår stöd till svaga bostadsmarknader

Kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska få ett nytt statligt stöd. Det föreslås i Näringsdepartementets utredning om EU och kommunernas bostadspolitik som på onsdagen presenterade sitt betänkande.

Utredningen har jobbat med frågor som rör de svagaste bostadsmarknaderna där jobb och befolkning minskar. I sitt betänkande föreslår utredningen en ny stödordning till kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader. Den ska även kunna tillämpas av kommuner som själva kan finansiera undsättnings- och omstruktureringsstöd till sitt kommunala bostadsföretag. Utredningen föreslår även ett statligt stöd till kommuner med svaga bostadsmarknader som behöver ge stöd till företag som utför bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Sådant stöd ska även kunna lämnas till privata företag.

[ Annons ]

– Det finns en uppenbar risk att kommuner med minskande och åldrande befolkning kommer att behöva stöd i framtiden. Ytterst handlar det om att bevara förtroendet för kommunernas betalningsförmåga. Därför är det bra att utredningen föreslår en ny stödordning som har förutsättningar att godkännas av kommissionen, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

Utredningen presenterar också en ”checklista” till kommunerna om hur EU:s statsstödsregler ska tillämpas. Man föreslår att en statlig myndighet ska få i uppdrag att stödja kommunerna i dessa frågor och att Boverket ska kunna yttra sig över en kommuns planer på att lämna statligt stöd till företag som utför bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

I uppdraget låg även att undersöka vilka möjligheter det finns att vidta åtgärder som riktar sig till bostadskonsumenter så att deras efterfrågan på bostäder tillgodoses. Det har man dock inte lämnat några förslag på.

– Det är en brist att utredningen inte fördjupat sig i detta. Åtgärder som riktar sig till efterfrågesidan löper mindre risk att påverka konkurrensen jämfört med åtgärder som riktar sig till utbudssidan, säger Kurt Eliasson.

Martin Lindvall, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige och som suttit med i utredningen, har skrivit ett särskilt yttrande till den del av utredningen som berör den verksamhet som bedrivs av Statens bostadsomvandling AB (Sbo). Utredningen menar bland annat att en konkurrensutsättning av blockförhyrningsavtal och/eller förvaltning av Sbo:s fastigheter troligen inte skulle medföra varken bättre konkurrensneutralitet eller ökad samhällsekonomisk effektivitet, då privata aktörer inte skulle vara intresserade av att ta en sådan risk. Martin Lindvall menar att den slutsatsen dragits utan någon djupare analys och att utredningen, även om den inte stänger dörren för privata aktörer, missar möjligheten att göra Sbo:s verksamhet så konkurrensneutral som den skulle kunna vara.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]