Göran Enander, utredare. Foto: Länsstyrelsen i Uppsala län.
Publicerat 8 december, 2017

Utredning föreslår stöd och kreditgarantier

Stöd till energieffektiviserade åtgärder och kreditgarantier för att bygga eller renovera energieffektivt på svaga bostadsmarknader. Det föreslår Utredningen för energisparlån som nu har lämnats till regeringen.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län, har sedan 2016 lett den statligt tillsatta utredningen om energisparlån. Nu har förslagen lämnats till regeringen och bostadsminister Peter Eriksson.

[ Annons ]

– Utredningen innehåller flera intressanta åtgärder som skulle kunna bidra till väsentligt minskade klimatutsläpp och bättre inomhusmiljöer. Sveriges klimatpolitiska åtaganden kräver att vi minskar energianvändningen kraftigt, även i befintliga bostäder och lokaler. Jag tycker att Göran Enander bidrar med viktiga förslag i en avgörande fråga som nu behöver tas vidare genom den politiska beslutsprocessen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Utredningen föreslår att ett statligt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus och skollokaler ska kunna lämnas till fastighetsägare och betalas ut av Boverket. Dessutom föreslås en statlig kreditgaranti för lån till renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder på svaga bostadsmarknader för att ge bättre förutsättningar till områden med vikande efterfrågan.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, ser positivt på ambitionen att effektivisera, men är samtidigt inte övertygad om att ett bidrag är det bästa incitamentet.

– Det är positivt att det finns en uttalad ambition att energieffektivisera. Jag ser det också som positivt att man lyfter fram ventilation i skolfastigheter där det finns viktiga samhällsvinster att hämta med god inomhusmiljö, säger Rikard Silverfur och fortsätter:

– Jag är dock inte övertygad om att ännu ett stöd eller bidrag är det mest effektiva styrmedlet för att åstadkomma det som önskas. Det finns också betydande tveksamheter kring hur energieffektiviseringen ska verifieras för att erhålla detta stöd, om det ens blir av.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]