Publicerat 4 april, 2022

Utredning föreslår startlån till förstagångsköpare av bostad

Idag överlämnar utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden sitt slutbetänkande till bostadsminister Johan Danielsson (S). I betänkandet lämnar utredningen ett förslag på ett startlån till förstagångsköpare av bostad. Det framgår av ett pressmeddelande från SOU, Statens offentliga utredningar.

Startlånet, som är ett vanligt bolån, garanteras av staten och möjliggör för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare. Det innebär att förstagångsköpare på grund av den statliga garantin kan låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger. Den statliga garantin innebär ett konsumentskydd som i tillräcklig utsträckning motsvarar det konsumentskydd som bolånetaket ger.

Startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans förvärvar en bostad är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är vårdnadshavare och ensamt ska äga 100 procent av bostaden föreslås detta maxbelopp vara 500 000 kronor.

Garantin är avgiftsfinansierad och avgiften förväntas täcka statens kostnader för garantin. Som förstagångsköpare betraktas personer som inte de senaste tio åren ägt en bostad i Sverige.

– Många unga har svårigheter på bostadsmarknaden. Men även andra grupper har likartade utmaningar som gruppen unga när det gäller kontantinsatsen till ett ägt boende. Det kan vara nyanlända till Sverige eller personer som långt tillbaka i tiden ägt ett boende men som sedan en tid tillbaka inte gör det. Därför bör även dessa grupper kunna få startlån, säger den särskilda utredaren Eva Nordström.

Utredningen har uppskattat antalet förstagångsköpare som över tid kommer att efterfråga startlånet till 8 000 till 32 000 personer per år.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]