Publicerat 10 juni, 2019

Utredning föreslår möjlighet att föra över solel

Fastighetsägare som vill flytta överskott av egenproducerad el mellan sina fastigheter ska kunna göra det. Det föreslår den statliga Nätkoncessionsutredningen som nu överlämnat sitt slutbetänkande till energiminister Anders Ygeman (S).

Den särskilda utredaren Elisabet Falemo menar att det bör bli lättare att göra undantag från de nuvarande tillståndsreglerna och kommunernas möjligheter att förbjuda elledningar bör begränsas. Enligt nätkoncessionsutredningen kan ledtiderna för att få bygga elledningar kortas med upp till två år genom en bättre samordnad tillståndsprocess.

[ Annons ]

Utredningen föreslår också ett utökat undantag för ledningar inom vindkraftparker och ett nytt undantag för överföring av förnybar elproduktion inom och mellan fastigheter.

– Det här är ett mycket välkommet förslag som kommer öka produktionen av solel när det blir möjligt att flytta el mellan egna fastigheter, säger Rikard Silverfur, chef utveckling & hållbarhet på Fastighetsägarna.

Förslaget skulle alltså göra det möjligt för fastighetsägare som producerar egen förnybar el och har ett överskott av el att kunna flytta den för att täcka elunderskott i andra fastigheter. Detta utan att som idag behöva nätkoncession.

– Det är mycket positivt att det föreslås bli lättare att flytta förnybar och fossilfri el mellan fastigheter. Ett undantag från koncessionsplikten kommer göra att fler fastighetsägare vill satsa på till exempel solel. Det gör det också möjligt att effektivisera styrningen och användningen av el mellan fastigheter. Förslaget bidrar till fler smarta fastigheter och till målet att Sverige ska vara fossilfritt, säger Rikard Silverfur

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]