Nu ger Regeringen Boverket i uppdrag att se över regelverket som påverkar byggandet av student och ungdomsbostäder. Målet är att det ska bli lättare och gå snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket kommer också att se över reglerna för tidsbegränsade boenden.
Publicerat 22 november, 2012

Utredning: Enklare regler ska ge fler bostäder åt unga

Nu ger Regeringen Boverket i uppdrag att se över regelverket som påverkar byggandet av student och ungdomsbostäder. Målet är att det ska bli lättare och gå snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket kommer också att se över reglerna för tidsbegränsade boenden.

– Vi måste se till att snabbt öka byggandet av bostäder för unga. Regelverket för studentbostäder och små bostäder är idag alldeles för krångligt. Till exempel finns det krav på att alla fastigheter med studentbostäder ska innehålla gemensamhetsutrymmen, trots att många studenter hellre umgås på fik, på biblioteket eller hemma hos varandra. Då är det kanske rimligt att ta bort den regeln, i stället för att lägga pengar på stora utrymmen som inte används. I slutändan är det ju ändå studenterna som på hyran betalar för dessa fördyrande regler, säger bostadsminister Stefan Attefall.

[ Annons ]

De delar som Boverket bland annat ska se över är regler kring lägenheternas storlek, vilka avsteg som bör kunna göras från kraven i PBL vid tidsbregränsat bygglov, utreda möjligheten att förlänga tidsperioden för tidsbegränsade bygglov och se över om det kan bli möjligt att förenkla bygglovsprocessen när tillfälliga bostäder flyttas och ställs upp på en ny plats.

Boverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 juli 2013.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]