Hovrättsråd Jan Josefsson har lett utredningen.
Publicerat 7 november, 2017

Utredare vill kriminalisera köp av svarta kontrakt

Hårda straff väntar både köpare och säljare av svarta hyreskontrakt. Detta om förslagen i den statliga utredning som presenterades under tisdagen blir verklighet.

Knappast förvånande är att det är förslagen om kraftigt skärpta straff som kommit att röna mest rubriker. Men hovrättsrådet Jan Josefsson, som ligger bakom betänkandet ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning” menar att det är viktigt att se förslaget som en helhet.

[ Annons ]

– Jag tycker att de andra delarna är minst lika viktiga för att förslaget ska få effekt, säger Jan Josefsson.

För han menar att den svarta handeln med hyresrätter nu blivit ett så allvarligt problem att det krävs rejäla krafttag. I rapporten pekas det på hur den organiserade brottsligheten gett sig in på denna illegala marknad. Problemet är nu inte längre begränsat till enbart de mest attraktiva innerstadsområdena.

Samtidigt är det svårt att konkret belägga omfattningen. Under perioden 2011 till 2015 lagfördes bara 18 brott mot hyreslagen.

– Men det är en ytterst liten del av hur det faktiskt ser ut, menar Jan Josefsson.

Han menar att det faktum att uppgifter från såväl privata som kommunala fastighetsägare pekar i samma riktning som hyresgästföreningens enkät till hyresgäster bekräftar problemets omfattning.

Benägenheten att berätta om dessa affärer är av förklarliga skäl låg. Varken köpare eller säljare har intresse av att berätta. Finns det då inte en uppenbar risk att ytterligare skärpta straff blir ytterligare ett hinder?

– Vi har så klart resonerat kring risken att skärpta straff innebär att benägenheten att anmäla minskar. Men jag tror inte att det får den effekten. För det första ska man komma ihåg att vi föreslår ett flertal åtgärder, säger Jan Josefsson.

Han tror att vad som verkligen får effekt är förslaget att bägge parter som vill byta ska ha varit bosatta minst ett år i respektive lägenhet.

– Det skulle innebära en viss tröghet i att genomföra illegala byten. Idag kan det gå att genomföra relativt fort, säger Jan Josefsson.

Dessutom vill han ge hyresnämnden möjlighet att avslå ett byta om det finns anledning att anta att det har lämnats en otillåten ersättning. Detta till skillnad mot idag så det krävs den otillåtna ersättningen kan bevisas. Exempel på en sådan omständighet skulle kunna vara att en hyresgäst i ett attraktivt område vill byta till en lägenhet i ett mindre attraktivt område, men med högre hyra.

Att köp av svart hyreskontrakt tidigare inte varit straffbart har ofta motiverats med att köparen ansetts vara en typ av brottsoffer på en snedvisden marknad. Men Jan Josefsson menar att det är rimligare att se de som står kvar i bostadskön som de verkliga brottsoffren.

– Det strider helt mot hyresrättens tanke. Och det verkar som att det blivit tämligen socialt accepterat att köpa en hyresrätt. Då tror jag att en kriminalisering ger en tydlig signal med ett allmänpreventivt syfte, säger Jan Josefsson.

Men kanske är de skärpta straffen i sig inte det viktigaste. Detta då nuvarande straffskala innebär att brotten preskriberas redan efter två år. Med skärpta straff skulle både preskriptionstiden förlängas och de utredande myndigheter få möjlighet att använda tvångsmedel som avlyssning och anhållanden.

Såväl SABO, Fastighetsägarna som Hyresgästföreningen har ställt sig bakom förslagen.

– Det krävs tuffare tag mot alla former av svarthandel och mygel för att skapa en trygg och säker bostadsmarknad. Det är därför både angeläget och nödvändigt att de förslag som svarthandelsutredningen nu lägger fram röstas igenom av riksdagen. På sikt krävs naturligtvis en reform av hyressättningssystem för att komma tillrätta med svarthandeln, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Jan Josefsson vill inte spekulera i eventuella hinder på vägen till en skarp lagtext.

– Men att det tre stora organisationerna ställt sig bakom förslagen talar givetvis starkt för att förslagen kommer att kunna genomföras, säger Jan Josefsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]