Publicerat 1 juni, 2018

”Utred lag för platssamverkan med BID”

DEBATT: Lär av New Yorks arbete med platssamverkan och implementeras skyndsamt liknande BID-modeller i Sveriges utsatta områden. Det skriver Centerpartisterna Karin Ernlund och Ola Johansson i ett debattinlägg där de samtidigt anklagar Socialdemokraterna i Stockholm för att svika löftet om kommunala ordningsvakter.

Polisen, kommunen och näringslivet i form av fastighetsägare och näringsidkare i Sverige har mycket att lära sig av omvärlden. Lagstiftarna i Sveriges riksdag måste skyndsamt skapa nya förutsättningar för kommuner att ta ett större ansvar för tryggare stadsmiljöer.

[ Annons ]

Ett exempel som Sverige måste ta större lärdom av är New Yorks arbete med så kallade BID:s,
Business Improvement Districts. Genom att kommunerna ger fastighetsägare, handlare och ideella aktörer större ansvar för sitt närområde kan vi skapa en levande och attraktiv miljö.

Centerpartiet har genom vår hundra år långa historia av att arbeta på landsbygden en övertygelse om att lokalt engagemang i sitt närområde och genom samverkan med det lokala näringslivet skapar trygghet och trivsel. Kommuner, lokala föreningar, fastighetsägare och företagare måste få möjlighet att ta större ansvar för att utveckla närområden och öka tryggheten. Genom att tillämpa den form av BID:s, som är etablerad i ett flertal av USA:s städer på ett sådant sätt att brottsligheten motverkas, kan en trygghet etableras som i sin tur bygger upp attraktiviteten kring mötesplatser i stadsmiljön.

Vi har lagt förslag både på kommunal och på nationell nivå i den riktningen. I Centerpartiets budgetmotion satsas det 70 miljoner kronor mer på åtgärder som kommunerna kan vidta för att öka tryggheten i vissa områden. Centerpartiet har på det rättspolitiska området bland annat förslagit en ökad lokal närvaro av polisen och en metodisk kartläggning av småbrott och gängkriminalitet som nu eskalerar till öppet våld och mord i utanförskapsområden.I Stockholms stad föreslår Centerpartiet att kommunala arbetsplatser flyttas från innerstaden till ytterstaden för att skapa levande stadsmiljöer dygnet runt. Dessutom föreslår vi en nolltollerans mot tomma butikslokaler i våra lokala centrum.

Nu vill vi att Centerpartiet tar ytterligare ett steg. Vi besökte Manhattan och Brooklyn i april 2018 för att lära oss mera om på vilket sätt New York-polisen lyckats minska brottsligheten radikalt på bara några decennier. Det var tydligt att framgångarna både handlade om det förändrade arbetssättet hos polisen och om att attityden från stadens sida var att ge fastighetsägare och näringsliv ett större ansvar.

Modellen med platssamverkan behöver implementeras i Sveriges utsatta områden

Modellen med platssamverkan behöver implementeras i Sveriges utsatta områden. Därför blickar vi över Atlanten för inspiration och vill översätta det till svenska förhållanden, vilket innebäratt kommuner genom avtal med företag, butiksägare, arbetsgivare, fastighetsägare och boende gemensamt överlåter ansvar för dom åtaganden som krävs för att åstadkomma en tryggare utemiljö och attraktivitet. Det kan ske frivilligt och kunna ske på olika sätt i olika delar av landet, men det bör i hela Sverige skapas en gemensam modell för samverkan att utgå ifrån.

Tyvärr ser vi att attityden hos Socialdemokraterna sviker företagare runtom i landet. I exempelvis Stockholms stad har det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngård lovat företagare i Husby ordningsvakter. Det har gått nästan 1,5 år sedan dess, och de kommunala ordningsvakter som Wanngård utlovat har fortfarande inte kommit på plats. Trots flertalet protester – både i Husby och i Spånga, så har Socialdemokraternas reaktion och agerande varit ljummen. Istället tvingas företagare i ytterstaden flytta verksamheten eller stänga den helt.

Vi tänker inte svika företagare, oavsett var i Sverige de befinner sig. Platssamverkan med BID möjliggör för företagare och civilsamhället att stärka stadsdelar som de bor och verkar i.  Därför bör Alliansenregeringen utreda detta sedan de tillträtt efter valet.

Karin Ernlund

Centerpartiet, gruppledare i Stockholms stad

Ola Johansson

Centerpartiet, riksdagsledamot, Kungsbacka

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]