[ Annons ]

nvesterare från Nordamerika och Mellanöstern är de största drivkrafterna bakom den ökade aktiviteten på den europeiska kommersiella fastighetsmarknaden. Utomeuropeiska köpare stod under första halvan av 2013 för mer än en fjärdedel av alla transaktioner, enligt de senaste uppgifterna från CBRE.
Publicerat 5 september, 2013

Utomeuropeiska investerare driver på marknaden

nvesterare från Nordamerika och Mellanöstern är de största drivkrafterna bakom den ökade aktiviteten på den europeiska kommersiella fastighetsmarknaden. Utomeuropeiska köpare stod under första halvan av 2013 för mer än en fjärdedel av alla transaktioner, enligt de senaste uppgifterna från CBRE.

Den sammanlagda transaktionsvolymen för kommersiella fastigheter i Europa fortsatte att öka under andra kvartalet 2013 och var sex procent högre än den sammanlagda siffran för det första kvartalet 2013. Också mängden gränsöverskridande investeringar i Europa fortsätter att öka. Under första halvan av 2013 stod utländska köpare för 44 procent av alla transaktioner, jämfört med 40 procent under andra halvan av 2012.

[ Annons ]

En betydande förändring har ägt rum gällande de gränsöverskridande fastighetsinvesteringarna, där inomeuropeiska investeringar (där köparen är från ett annat europeiskt land) endast stod för 16 procent av transaktionerna under första halvan av 2013. Procenttalet har legat stadigt runt 20 procent av marknaden under 2011 och 2012. Investeringskapital från icke-europeiska länder spelar en allt större roll på marknaden. Det stod för 28 procent av alla transaktioner under första halvan av 2013, jämfört med 19 procent under andra halvan av 2012. Även inom gruppen av icke-europeiska investerare har det skett en markant förändring när det gäller investerarnas ursprung.

– Sverige har stått sig starkt och intresset från utomeuropiska investerare är stort. Jag tror vi kommer se betydligt fler investeringar av denna investerargrupp även i Sverige den närmaste tiden, säger Daniel Andersson, Head of Capital Markets på CBRE i Sverige.

Nordamerikanska köpare stod för en stadigt ökande andel av marknaden. Enligt CBRE kan det få en betydande effekt på fastighetsmarknadens dynamik, eftersom investerare från USA, som står för absolut mest aktivitet, vanligtvis är ute efter en större blandning av marknader.

Även investerare från Mellanöstern ökade också sina investeringar. Kapital från Mellanöstern är vanligtvis institutionellt. Nästan hälften av den totala summan kommer från regionens statliga investeringsfonder. En övervägande del av transaktionerna gjorda av köpare i Mellanöstern riktar sig mot London (nästan 50 procent av den totala summan) och kontorsfastigheter, även om det även köptes många stora detaljhandelsfastigheter.

Inom Europa utgör tyska investerare fortfarande den största gruppen gränsöverskridande köpare. De öppna investeringsfonderna fortsätter att vara aktiva köpare över hela Europa, med förvärv för en bra bit över 1 miljard euro under första halvan av 2013. De tyska ”spezial”-fonderna är också aktiva, men deras förvärv var under första halvan av innevarande år framför allt fokuserade på Tyskland.

De långsiktiga trenderna när det gäller blandningen av köpare som utvecklats sedan finanskrisen har fortsatt under 2013. Det mest anmärkningsvärda är ökningen av direkta institutionella investeringar i fastigheter, som har ökat stadigt under de senaste sex åren.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]