Foto: Shutterstock
Publicerat 16 april, 2018

Utökat stöd till solceller

Om regeringens vårbudget går igenom utökas stödet till solceller med 170 miljoner. Men det är ett ifrågasatt stöd.

Att installera solceller är populärt. Men som en naturlig följd innebär det lång kötid för den som ansökt om statligt stöd för en installation. Detta vill regeringen ändra på och har därför pytsat in ytterligare 170 miljoner kronor i vårbudgeten för 2018.

[ Annons ]

Stödet till solceller skulle då hamna på 1,1 miljarder kronor för 2018. En del av pengarna skulle öronmärkas för att minska kötiden för hantering av ansökningarna hos länsstyrelserna.

– Nu ser vi att kötiderna sjunker snabbt och vi vill att de ska fortsätta sjunka. Därför skjuter vi till ännu mer resurser till länsstyrelserna, ambitionen är att det ska gå snabbt att få ut det här stödet, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till TT.

Regeringspartierna har med sig med Vänsterpartiet i detta samarbete. Det är dock ett från flera håll ifrågasatt stöd. Riksrevisionen menar i en rapport från i höstas att det ger lite förnybar el för pengarna.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, menar att andra insatser hade skapat ännu snabbare utveckling inom energislaget.

– Vår ståndpunkt är att vi hellre hade sett en utveckling mot mer långsiktiga regler för solenergi där fler fastighetsägare kan producera framför ett ökat stöd, säger Rikard Silverfur.

Det skulle exempelvis kunna vara att tillåta flytt av egenproducerad el mellan egna förbrukningspunkter och att få använda egenproducerad el i anläggningar större än 255 kW. En annan effektiv åtgärd enligt Rikard Silverfur skulle kunna vara att genomföra en en breddad skattereduktion för till exempel bostadsrättsföreningar som vill köpa in sig på andelsägd solel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]