[ Annons ]

En majoritet av fastighetsföretagarna i Linköping och Norrköping vill utöka sitt samarbete för att bli landets fjärde största storstadsregion, det visar en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit utföra i de båda kommunerna.
Publicerat 12 maj, 2011

Linköping och Norrköpings fastighetsföretag vill utöka samarbete

En majoritet av fastighetsföretagarna i Linköping och Norrköping vill utöka sitt samarbete för att bli landets fjärde största storstadsregion, det visar en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit utföra i de båda kommunerna.

61 procent av de 165 verksamma fastighetsföretagen i Linköping och Norrköping anser att ett närmare samarbete kommer att inverka positivt på deras affärer.

[ Annons ]

– Utredningen är intressant och visar att det arbete som redan har gjorts är lovvärt. Men nu är det dags att öka samarbetet och ta krafttag för att bygga upp en gemensam region som kan bli underlag för ekonomisk tillväxt och därmed en växande arbetsmarknad, säger Rikard Norman, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna Linköping.

I enkäten framgick också att förtroendet för det lokala näringslivet är ganska stort, och att de viktigaste verktygen för ett fortsatt utökad samarbete är gemensamma visioner och ett gemensamt marknadsbolag. Men det finns en gräns för hur samarbetsvilliga de två städerna är – en majoritet av de tillfrågade är emot att Linköping och Norrköping slås ihop till en gemensam kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]