[ Annons ]

Per Everhill har arbetat 15 år i energibranschen nu som ansvarig för Public Affairs på Tekniska verken i Linköping. Han är en flitig debattör i energifrågorna. Foto: Jocke Sjöholm
Publicerat 3 juni, 2020

”Utnyttja kryphålen för att slippa IMD”

Boverket har presenterat ett förslag för energimätning i byggnader. Per Everhill på energibolaget Tekniska Verken i Linköping tycker att myndigheten istället borde vara rebelliska mot EU-kommissionen och utforma föreskrifterna så att så många fastighetsägare som möjligt undan-tas från kravet.

Det här är en ständigt återkommande fråga. Kan du kort dra vad som skett nu?

– Kraven på IMD kom redan i det första energieffektiviseringsdirektivet från eu. Och rent formellt infördes det ju faktiskt i Sverige. Men man skrev in undantag som att det skulle vara tekniskt och ekonomiskt rimligt, så i princip undvek man det ju det för alla. Nu har Sverige fått backning vilket föranlett detta.

[ Annons ]

Man varför är det så dåligt med IMD-värme?

– Framförallt för att man flyttar incitamenten för energieffektivisering från fastighetsägaren som har störst praktisk möjlighet att genomföra det till lägenhetsinnehavaren som kan göra relativt lite. I förlängningen kan det leda till att det även i Sverige uppstår den energifattigdom som man ser i Europa. Alltså att folk faktiskt sitter och fryser för att det enda man kan påverka är att sänka sin värme. Det är knappast en utveckling vi vill ha.

Utöver det rent principiella, vad är det i Boverkets förslag som du menar är fel?

– I de kommande byggreglerna tillämpas nya viktningsfaktorer för att möjliggöra jämförelser mellan olika uppvärmningsformer. Men när det gäller IMD så hänvisar man istället till nuvarande primärenergifaktorer. Vi riskerar alltså att få olika ingångsvärden för energikrav och mätningskrav.

Låter rörigt. Något mer?

– Ja, hur det är formulerat att man ska betrakta lönsamheten vid värmemätning. Boverket har i sitt förslag utgått från prisökningar som inte överensstämmer med verkligheten utan är betydligt högre. Det skulle inte minst missgynna fjärrvärmen.

Så handlar inte allt om att du riskerar att sälja mindre värme?

– Nej, så är det faktiskt inte. Vi vill inte sälja energi som är att elda för kråkorna. Dessutom har energieffektivisering blivit en del av fjärrvärmebolagens verksamhet. Så det är snarare det som är vårt intresse i detta. Att installera mätutrustning kostar pengar som fastighetsägaren istället kunde lägga på effektivisering.

Men att veta sin förbrukning är väl ändå bra?

– Jo, att ha data på förbrukning är bra. Men det måste ställas mot vad installationen faktiskt kostar. Man trodde att vi som individer skulle spara mycket när elmätarna som gjorde det möjligt att debitera per månad infördes, men så blev det faktiskt inte.

Boverket bör vara lite rebelliska menar du. Hur då?

– Ja, de bör inse att detta faktiskt kan skapa sämre förutsättningar för energieffektivisering. Den taktik man hittills haft att utnyttja de kryphål som finns är då rätt klok. Vi måste inte alltid vara bäst i klassen på att införa EU-direktiv.

Men samtidigt är EU-samarbetet avgörande för att nå klimatmålen. Är det då inte en risk om vi obstruerar?

– Jo, det finns många delar i energieffektiviseringsdirektivet som är bra. Då tror jag det är bättre om vi utnyttjar de metoder som faktiskt gör skillnad. IMD är bara kontraproduktivt.

VAD GÄLLER SAKEN?

Boverket har presenterat ett förslag på ”Föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader.” Ett förslag som fått kritik från en rad instanser, bland annat Fastighetsägarna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]