Regeringen bör se till att Sverige får medel ur EU:s strukturfonder för att energieffektivisera – och därmed höja standarden i miljonprogrammet. Det skriver Sabo, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Byggnads i en debattartikel.
Publicerat 13 maj, 2013

"Utnyttja EU-medel till att rusta upp miljonprogrammet"

Regeringen bör se till att Sverige får medel ur EU:s strukturfonder för att energieffektivisera – och därmed höja standarden i miljonprogrammet. Det skriver Sabo, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Byggnads i en debattartikel.

Det krävs politiskt initiativ för att få igång upprustningen av miljonprogrammets bostäder, och EU:s strukturfonder kan vara ett bra medel för regeringen att stimulera utvecklingen åt rätt håll. Det menar Sabo, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Byggnads i en debattartikel i Dagens Industri.

[ Annons ]

För åren 2014–2020 ska 20 procent av regionalfondens medel användas specifikt till åtgärder som stimulerar övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Stödet anslås till energieffektiviseringar och övergång till förnybar energi.

Debattörerna menar att det här innebär möjligheter att göra energiåtgärder i samband med att delar av miljonprogrammet rustas upp, till exempel genom införande av värmeåtervinning och tilläggsisolering.

”Nu finns möjligheten att tydligt minska energianvändningen i våra bostäder samtidigt som standarden höjs i våra mest utsatta områden. Nu har tiden kommit för att fatta kloka nationella beslut om hur EU:s strukturfonder ska användas på bästa sätt för att Sverige ska nå sina miljömål. Nu är det dags att använda dem till energieffektivisering i samband med renovering av svenska bostäder.”

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]