[ Annons ]

Det nya ventilationssystemet är inte bara mer energieffektivt, utan även betydligt enklare att hantera för personalen.
Publicerat 4 maj, 2021

Utmaning att byta ut ventilation under corona

När Hemsö Fastigheter behövde uppdatera ventilationssystemet i en av sina fastigheter, med bland annat en vårdcentral, sammanföll arbetet med pandemiutbrottet. Det medförde flera stora utmaningar.

Fastigheten marknaden 1 i Täby utanför Stockholm innehåller flera känsliga miljöer, som exempelvis vårdcentral, äldreboende och apotek. 2017 insåg Hemsö att det föråldrade ventilationssystemet inte klarade av att leverera tillräckliga mängder luft som verksamheterna behöver. Man upphandlade en entreprenör som skulle inleda arbetet våren 2020. Men mitt under planeringen bröt en pandemi ut.

– Vi hade planerat det här under en lång tid, så när corona slog till fanns det ingen återvändo. Vi var ju tvungna att ha luft hos våra hyresgäster, säger Lina Ask Wenell, teknisk förvaltare på Hemsö.

[ Annons ]

Informationen om hur viruset spreds var vid den här tiden bristfällig, vilket försvårade arbetet. Hemsö satte sig ned med entreprenören som utförde arbetet och lyssnade på deras åsikter, eftersom även teknikerna utsattes för en risk.

– Vi pratade även mycket med Täby kommun som driver äldreboendet om hur vi skulle se på saken, men de hade ju inte heller någon kunskap om det. Även anhöriga hörde av sig och uttryckte oro och ville att vi skulle stänga av ventilationen, säger Lina Ask Wenell.

Det var emellertid aldrig aktuellt. Hemsö bestämde sig relativt snart för hur de skulle genomföra arbetet.

– Vi avvaktade lite med äldreboendet och satte i stället igång arbetet i allmänna ytor, som till exempel driftutrymmen. Under tiden hade vi nära kontakt med verksamheterna i huset och tittade på hur vi skulle kunna genomföra åtgärderna. Om smitta påvisades i någon verksamhet så   skulle vi avbryta arbetet och fortsätta någon annanstans, säger Lina Ask Wenell.

Nu är arbetet klart och Marknaden 1 har fått ett nytt och energieffektivt ventilationssystem.

– Vi tänkte även på den varma sommaren 2018 och ville hitta en lösning som kapar topparna på det allra högsta temperaturerna. Så nu har vi en värmepumpslösning som sänker temperaturen i tilluften med några grader vid väldigt höga temperaturer, säger Lina Ask Wenell.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]