Kerstin Lindgren på Bjerking.
Publicerat 29 november, 2021

Utlovar hållbar dagvattenhantering

Teknikkonsultföretaget Bjerking utlovar, som sitt andra hållbarhetslöftet, att hjälpa sina kunder att arbeta på ett hållbart sätt när det gäller dagvattenhantering.

Bjerking lanserar steg för steg ett antal tjänstespecifika hållbarhetslöften med syfte att kunna hjälpa sina kunder att nå sina hållbarhetsmål. Avsikten är att hållbarhetsfrågorna ska vara integrerade i alla uppdrag senast år 2024. Det första hållbarhetslöftet gällde byggnadskonstruktion. Nu kommer det andra om dagvattenhantering.

Det handlar exempelvis om att föreslå dagvattenhantering som är lämplig för platsen och att visa på möjligheten att främja biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster i dagvattenhanteringen. Finns det inga tydliga mål hus kunden ska Bjerking var proaktiva och lyfta in de aspekter som de själva identifierar som betydande för arbetet.

[ Annons ]

– Vi måste bli starkare på anläggningssidan när det gäller hållbarhetsarbete och ekosystemtjänster. Det gäller hela branschen. Därför känns det bra att vi på Bjerking kan ta täten i det arbetet, säger Kerstin Lindgren chef för anläggningsenheten i Uppsala.

Nu ska bolagets alla konsulter inom dagvattenområdet utbildas för att säkerställa att de levererar enligt hållbarhetslöftet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]