[ Annons ]

En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. Två av tre bankkontor anger att fastigheter nu är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.
Publicerat 19 oktober, 2015

Utlåning till fastigheter ökar hos bankerna

En allt större del av bankernas utlåning går till fastighetsrelaterade krediter. Två av tre bankkontor anger att fastigheter nu är det vanligaste användningsområdet för nya lån. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Ökning är markant jämfört med föregående undersökning. I den färska undersökningen anger 63 procent av bankerna att nyutlåningen går till rörelsefastigheter.

[ Annons ]

– Det är uppenbarligen en stor efterfrågan på fastighetsrelaterade krediter just nu. Dels handlar det om att många nya och mindre fastighetsinvesterare söker avkastning i det låga ränteläget, dels uppger bankerna att många propåer kommer från mindre byggbolag för uppförande av nya bostäder. Även inom Almi ser vi en ökad efterfrågan på lån till rörelsefastigheter, t ex nya industrilokaler som är en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna expandera, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag förväntas öka under årets sista kvartal. På ett års sikt är en ännu större andel positiva, då 70 procent tror på en ökad utlåning.

– Inom Almi ser vi tydligt en ökad efterfrågan på våra krediter. En förklaring till vår ökade utlåning är att Almi kan erbjuda nya låneprodukter som är speciellt anpassade till innovativa tillväxtföretag med hög potential – och med hög risk. Dessa krediter, som kompletterar bankfinansiering på ett optimalt vis, går framförallt till innovativa små tillväxtföretag, vilket är glädjande säger Anna Hallberg.

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Andelen som tror på en starkare konjunktur på ett års sikt minskar från 54 till 47 procent.

Fakta/Om undersökningarna
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 7 – 21 september 2015.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]