I den pågående ombyggnationen av Sergelhuset mitt i centrala Stockholm har Vasakronan återbrukat en hel del byggmaterial. Här är den gamla granitfasaden som har plockats ned för att återanvändas.
Publicerat 27 februari, 2018

Ute blir inne när Vasakronan återanvänder

Värden för 42 miljarder kronor går varje år förlorade på grund av ineffektiv materialanvändning. Detta enligt en färsk rapport från Återvinningsindustrierna. Vasakronan arbetar aktivt för en mer cirkulär ekonomi.

Nyligen publicerade Återvinningsindustrierna forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem”. Där konstateras det att stora ekonomiska värden varje år kasseras genom att produkter och material som använts bara en gång blir till avfall.

[ Annons ]

Vasakronan är ett av de företag som skrivit på det upprop för cirkulär ekonomi som lanserades samtidigt som rapporten.

– Vi har blivit ganska duktiga på att förse marknaden med återbrukade byggprodukter när vi river. Nu måste vi ta oss i kragen och ta nästa steg genom att också själva bygga mer med återbrukat byggmaterial, säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

En hel del saker har bolaget redan gjort.

– Framförallt i lokalanpassningsprojekt. Säg att en advokatbyrå flyttar och så ska det in en reklambyrå. De kommer tycka att det känns helt fel med alla mörka träslag, som ofta finns på advokatkontor. Traditionellt sett har vi bara rivit ut det gamla för att bygga om lokalen med en massa nya material, säger Anna Denell.

Men tekniskt sett är det ofta fullgott material som man rivit ut och kastat. Anna Denell berättar att Vasakronan ingår i ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att lyfta återbruk till en industriell skala bland annat genom att nyttja digitalisering. Enkelt beskrivet handlar det om att skapa en marknadsplats där det ska vara enkelt att köpa det som någon annan just rivit ut.

Men helst går Anna Denell ett steg längre – att helt enkelt inte bygga om och riva ut med samma frekvens som idag.

– Jag hoppas att vi kan skapa lokaler som är mer generella där den identitetsskapande inredningen istället löses med olika typer av lösa föremål som är enkla att flytta runt. Vi försöker att ta den dialogen när vi lokal-anpassar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]