[ Annons ]

Med hjälp av en interaktiv utbildning ska Bostads AB Mimer i Eskilstuna underlätta för sina nya hyresgäster att spara in 20 procent av dagens energiförbrukning.
Publicerat 8 januari, 2014

Utbildar nya hyresgäster i energisparande

Med hjälp av en interaktiv utbildning ska Bostads AB Mimer i Eskilstuna underlätta för sina nya hyresgäster att spara in 20 procent av dagens energiförbrukning.

Bostäder och lokaler står för nära 35 procent av energianvändningen i Sverige. Genom att inspirera och informera människor när de är mottagliga för förändring, till exempel vid en flytt, är chansen stor att de kan skapa nya hållbara vanor. Det är aktörerna kring ett nytt utbildningsprojekt övertygade om.

[ Annons ]

I projektet, som delvis finansieras av Energimyndigheten, ska Interactive Institute Swedish ICT, SABO, Bostads AB Mimer, Eskilstuna Kommunfastigheter, Länsstyrelsen Södermanlands län och Västmanlands län ta fram en interaktiv utbildning som riktar sig till nyinflyttade hyresgäster.

Projektet går ut på att utveckla, genomföra och utvärdera en interaktiv utbildning för nyinflyttade hyresgäster för att skapa förutsättningar för hållbara vanor. Mål är att uppnå en energibesparing på 20 procent, vilket gynnar både hyresgästerna och miljön.

– Vi vill kunna förmedla till människor att deras eget beteende är viktigt och att de nu har stora möjligheter att etablera hållbara vanor, säger Cecilia Katzeff, forskningsledare på Interactive Institute Swedish ICT och adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign på KTH.

I projektet får hyresgästerna en återkoppling på den egna elanvändningen för varje apparat och kan på så sätt lägga grunden för nya hållbara vanor. Bostads AB Mimer (Mimer) deltar aktivt genom att utbilda sina fastighetsskötare och kvartersvärdar, som i sin tur ser till att de nyinflyttade får ta del av den interaktiva utbildningen.

Under det första året kommer 100 nyinflyttade hyresgäster i Västerås och Eskilstuna att få ta del av utbildningen. Därefter kommer utbildningen att spridas till alla som deltar i Allmännyttans Energisparkampanj via SABO. I dag har cirka 130 allmännyttiga kommunala bostadsföretag med sammantaget 500 000 lägenheter anslutit sig till kampanjen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]