Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 5 mars, 2018

”Utanförskap måste angripas gemensamt”

Otryggheten i många utsatta områden har ökat. Men för de komplexa problemen duger inte debattanpassade enkla lösningar. I sin ledare uppmanar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, till långsiktiga insatser och samverkan.

Efter den senaste tidens många skjutningar, mord och sprängdåd är det lätt att måla upp en dyster bild av utvecklingen i Sverige. Otryggheten ökar och med det kommer också ropen på hårdare tag. Senast manifesterat av statsminister Stefan Löven som i en partiledardebatt i början av året inte uteslöt möjligheten att skicka militär till brottsutsatta områden. Men låt oss slippa just den lösningen.

[ Annons ]

Polisen klassar nu 61 områden som utsatta. Det handlar om områden där grovt våld på öppen gata, trakasserier av blåljuspersonal och öppen knarkhandel tillhör vardagen. Men det är inte enbart en ökande otrygghet som gör de här områden särskilt utsatta. I de här områdena har vi mer av allt. Fler trångbodda, fler arbetslösa, fler som får försörjningsstöd, sämre skolresultat och högre kriminalitet. Var för sig är den här typen av problem hanterbara men det är när de koncentreras till vissa områden som de får helt andra dimensioner.

De som kan undviker eller flyttar från området. Kvar blir de som inte har några andra möjligheter. Det leder till en nedåtgående spiral där de socialt och ekonomiskt utsatta blir fler, missnöjet mot samhället blir kraftigare och kriminalitet ökar. Servicen till de som bor i området blir också sämre när handlare stänger sina butiker och företagare flyttar efter att allt oftare blivit utsatt för hot, våld, trakasserier. Det drabbar också fastighetsägare som finns kvar när andra verksamheter flyttat.

Det kräver bland annat gemensamma satsningar på etableringsåtgärder, åtgärder för förbättrade skolresultat.

Reinhold x 3

Utblick
På möte i Bryssel och konstaterar att utmaningarna är de samma på olika håll i Europa: statsstöd, social housing och hyresreglering.

På agendan
Rundabords­samtal i Rosenbad om trygghet  – frågorna tas på allvar.

Tempen stiger
Dunjackan har varit på några morgnar men nu verkar det lätta lite. Skönt!

Trots de många problemen och utmaningar är det viktigt att komma ihåg att de allra flesta som bor och verkar här både trivs och identifierar sig med sitt område. Ofta är det levande områden med många föreningar och aktiva boende som är engagerade för att öka tryggheten och lyfta sitt område.

De många och komplexa utmaningarna har ingen enkel lösning. Det går inte att komma åt problemen genom att genomföra en eller några drastiska åtgärder. Istället behövs det ett helhetsgrepp där fastighetsföretag, näringsliv och föreningsliv samverkar med företrädare för kommunen, polis och andra myndigheter för att kunna vända utvecklingen.

Särskilt viktigt är det att inse att problemen i utanförskapsområdena inte primärt en bostadspolitisk utmaning. Här behövs samverkan mellan integrations-, arbetsmarknads- och bostads­politiken för att skapa förutsättningar för fler att komma in i samhället. Det kräver bland annat gemensamma satsningar på etableringsåtgärder, åtgärder för förbättrade skolresultat och sänkta trösklar in på både arbets- och bostadsmarknaden genom flera olika åtgärder.

Det behövs också insatser som kan ge resultat även på kort sikt och särskilt insatser för att öka tryggheten. Samhället måste mycket tydligare agera mot svarthandel med hyreskontrakt, uthyrning av madrassplatser och andra former av otillåten andrahandsuthyrning som blivit en miljardindustri för den organiserade brottsligheten och som bidrar till otryggheten. Det måste också bli enklare att använda sig av kamerabevakning för brottsbekämpning.

För att göra utanförskapsområden till innanförskapsområden behöver vi agera tillsammans och samordnat.

Reinhold Lennebo,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]