En ny rapport visar att urbaniseringen handlar handlar lika mycket om den regionala förtätningen i städer som Kalmar, Helsingborg, Växjö eller Jönköping som det handlar om befolkningstillväxten i Stockholm. På bilden syns hamnen i Kalmar.
Publicerat 19 september, 2017

Urbanisering – inte begränsat till storstäderna

Urbaniseringen är inte bara begränsad till storstäderna och är inte ett nollsummespel där stad ställs mot landsbygd. Tvärtom visar en ny rapport att både små och stora städer kan vara avgörande för den regionala utvecklingen och landsbygdens framtid.

Urbanisering handlar inte om storstäder, utan om förtätning. Det menar Joakim Wernberg, en av forskarna som står bakom rapporten Närhet och nätverk – Urbaniseringens roll utanför storstäderna som tagits fram på uppdrag av Fastighetsägarna Syd.

[ Annons ]

Rapporten visar att urbaniseringen inte är begränsad till storstäderna, utan är ett omfattande socialt och ekonomiskt skifte som påverkar hela den ekonomiska geografin.

– Det handlar lika mycket om den regionala urbaniseringen till städer som Kalmar, Helsingborg, Växjö eller Jönköping som det handlar om befolkningstillväxten i Stockholm. Därför är förtätning ett bättre begrepp, säger Joakim Wernberg, forskare.

Drivkrafterna bakom förtätning är oftast jobb- och konsumtionsmotiv. Människor flyttar dit det finns jobb och ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Förtätningen av befolkning och företagande innebär i sin tur att skillnaderna mellan olika platser och regioner kommer att öka.

– Befolkningsstorleken påverkar förstås många faktorer i den regionala ekonomin, men det är ingen självklarhet att bara storstäder kan bli framgångsrika.  Förutsättningarna ser olika ut på olika platser och den regionala utvecklingen handlar om hur väl man tillvaratar dessa förutsättningar. Medan storstäder möter en typ av utmaningar möter mindre städer och polycentriska regioner andra. Till exempel kan infrastrukturförbindelser och fungerande arbetspendling vara minst lika viktigt för en kommuns framtida utveckling som dess befolkningstäthet, säger Joakim Wernberg.

Förtätningen skapar nya förutsättningar för regional utveckling, men ställer också nya krav på både det strategiska och operativa arbetet med att utveckla platser och regioner. Kanske allra främst i så kallade polycentriska regioner, som till exempel Skåne, Blekinge och Kronoberg. Det vill säga regioner som består av en blandning av flera olika tätorter och mindre kommuner istället för en stor centralort som Stockholm.

– Den kanske största risken som polycentriska regioner står inför är att varje kommun försöker bli sin egen lyckas smed och ser sina grannar som konkurrenter istället för samarbetspartners. Det försämrar förutsättningarna för att utveckla platsen, säger Joakim Wernberg.

Om rapporten

Rapporten Närhet och nätverk har tagits fram för att ge en mer nyanserad bild av urbaniseringen och visa vilken roll den spelar och kan komma att spela utanför storstäderna i Sverige. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Fastighetsägarna Syd av Martin Andersson, professor i industriell ekonomi, Johan P. Larsson, lektor i nationalekonomi och Joakim Wernberg, doktorand i ekonomisk geografi.

– Med rapporten vill vi bidra till att hitta modeller och verktyg som kan stödja politiker och beslutsfattare att hitta hållbara strategier för orts- och regionutveckling. Att det går att påverka utvecklingen genom samverkan och smarta strategier. Vi vill också visa vilken roll fastighetsföretagen kan ha i utvecklingsprocessen. De är en viktig del av nätverket som skapar möjligheter för orts- och regionutveckling, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Hela rapporten kan du läsa här.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]