Nu ställs idéförslagen för stadsdelen Nya Eriksberg i Uppsala ut. Förslagen bygger på ett visionsarbete tillsammans med både kommande och befintliga Eriksbergsbor.
Publicerat 20 januari, 2014

Uppsalabors visioner ska prägla ny stadsdel

Nu ställs idéförslagen för stadsdelen Nya Eriksberg i Uppsala ut. Förslagen bygger på ett visionsarbete tillsammans med både kommande och befintliga Eriksbergsbor.

– Processen är unik, vi har öppnat upp för dialog så tidigt man bara kan. Nu är vi framme vid den första större hållplatsen där skisser har tagits fram, utifrån de många goda förslagen vi fått in som la grunden till visionen för området, säger Benny Enholm, projektledare för Nya Eriksberg och fastighetschef på Uppsalahem.

[ Annons ]

Visionsarbetet påbörjades våren 2012 .  Fokusgrupper, djupintervjuer, samtal med forskare, Uppsala kommun, politiker och andra bostadsbolag genomfördes. Uppsalabor bjöds in och fick diskutera Eriksbergs framtid och möjligheter. På webbplatsen nyaeriksberg.se samlades all information med möjlighet att skicka in frågor och förslag.

Visionen är att Nya Eriksberg ska vara den mest spännande och attraktiva stadsdelen i Uppsala – en sammanhållen, variationsrik och blandad stadsdel med olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Området ska präglas av nytänkande och hållbarhet. Ett helt nytt utbud av bostäder, handel och service ska göra stadsdelen levande hela dygnet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]