[ Annons ]

Landstinget säljer Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. Det överenskomna priset uppgår till drygt 1,8 miljarder kronor och har satts utifrån en extern marknadsvärdering. Nu ska området bebyggas med 3 000 nya bostäder per år.
Publicerat 8 januari, 2014

Uppsala kommun i markaffär för 1,8 miljarder

Landstinget säljer Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. Det överenskomna priset uppgår till drygt 1,8 miljarder kronor och har satts utifrån en extern marknadsvärdering. Nu ska området bebyggas med 3 000 nya bostäder per år.

Ulleråkerområdets yta uppgår till drygt 774 000 kvadratmeter varav ungefär halva ytan lämpar sig för bebyggelse. Uppsala kommun planerar att utveckla området med mellan 6 000 och 8 000 bostäder från och med år 2017, varav runt en tredjedel hyresrätter.

[ Annons ]

– Uppsala växer och fler bostäder är avgörande för fortsatt tillväxt. Förvärvet av Ulleråkerområdet är en del i att förverkliga målet om 3 000 nya bostäder per år, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är mycket nöjda med uppgörelsen. Kapitalet som vi nu frigör kommer vi att använda för att delfinansiera om- och nybyggnationerna på Akademiska sjukhuset, säger Erik Weiman (M), ordförande för landstingsstyrelsen.

Landstinget är en av de största mark- och fastighetsägarna i Ulleråkerområdet. Större delen av den medicinska verksamhet som tidigare bedrivits har idag flyttat eller avvecklats. 2012 tog landstinget fram en strukturplan för hur området ska utvecklas under de närmaste 10-15 åren. Utöver bostadsbyggandet planeras också ett lokalt centrum med handel och utvecklad service.

Överlåtelsen av marken sker den 1 mars 2014, då också hela köpeskillingen på 1 835 000 000 kronor ska betalas.Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala arbetar för närvarande med ett planprogram för Ulleråkerområdet. Planen beräknas vara klar för godkännande våren 2015. Därefter kommer detaljplaner att tas fram och marken erbjudas till entreprenörer på marknaden, vilket förväntas kunna ske under 2017.

Innan överenskommelsen kan träda i kraft måste den godkännas av landstingsfullmäktige den 4 februari och Uppsala kommunfullmäktige den 27 januari.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]