[ Annons ]

Uppsala Kommun Skolfastigheter, Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter – det är namnen på Uppsala kommuns nya fastighetsbolag som nu ska effektivisera fastighetsförvaltningen.
Publicerat 8 januari, 2013

Uppsala kommun får tre nya fastighetsbolag

Uppsala Kommun Skolfastigheter, Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter – det är namnen på Uppsala kommuns nya fastighetsbolag som nu ska effektivisera fastighetsförvaltningen.

De nya bolagen kommer tillsammans omsätta 500 miljoner kronor och förvalta 250 fastigheter.

[ Annons ]

– Den här lösningen kommer att ge möjligheter att utveckla förvaltningen av fastigheterna. Det kommer att bli en tydligare rollfördelning mellan å ena sidan den kommunala verksamhetens lokalförsörjning och å andra sidan bolagen som förvaltar och tillhandahåller lokaler, säger stadsdirektör Kenneth Holmstedt.

De tre nya fastighetsbolagen kommer gemensamt att äga kommunens fastigheter och ansvaret som fastighetsägarnämnden haft för att erbjuda lokaler för verksamheterna överförs till kommunstyrelsen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]