[ Annons ]

Claes Larsson, Uppsalas stadsarkitekt. Foto: Rosie Alm.
Publicerat 1 juli, 2016

Uppsala får stadsarkitekt

Claes Larsson har utsetts till Uppsalas första stadsarkitekt sedan 2004 då Stig Ahlgren gick i pension. Uppdraget innebär ett särskilt ansvar för hur Uppsala utformas arkitektoniskt och för att intressanta miljöer bevaras.

Beslutet att tillsätta en stadsarkitekt är en markering av arkitekturfrågorna centralas betydelse i stadsutvecklingen.

[ Annons ]

– Uppsala befinner sig i en spännande tid, där framtidens Uppsalasiluett utformas. Vi ska skapa bra miljöer att bo och verka i och i Claes får vi en skicklig och framåtblickande medarbetare på en viktig post, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Uppsala har haft en rad betydande stadsarkitekter som präglat stadens utformning under andra halvan av 1900-talet. Mest känd är Gunnar Leche som stod bakom utformningen av Vaksalaskolan och Saluhallen vid S:t Eriks torg.

Claes Larsson har sedan hösten 2015 haft uppdraget som ansvarig för Projektet Arkitektur Uppsala och att ta fram en arkitekturpolicy för Uppsala. Han tillträder tjänsten som Uppsalas stadsarkitekt direkt.

Claes Larsson är 56 år och utbildad arkitekt vid Kungliga tekniska högskolan. Under några år var han planarkitekt och därefter bygglovschef på Uppsalas stadsbyggnadskontor. Under åtta år var han ansvarig för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet.

– Ansvaret för tävlingsverksamheten på Sveriges Arkitekter gav stor inblick i arkitekturens och planeringens villkor och vad som ger god kvalitet. Det blir oerhört spännande att ta sig an uppdraget som stadsarkitekt i Uppsala, säger Claes Larsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]