[ Annons ]

Efter seminariet auktionerade Tomas Ingemarsson ett orginalfotografi på Mick Jagger till förmån för Stockholms Stadsmission. I bakgrunden PG Sabel
Publicerat 28 juni, 2023

Uppmanar branschkollegor att bidra

Tomas Ingemarsson, Afa Fastigheter och PG Sabel, Stena Fastigheter riktade en tydlig uppmaning till sina branschkollegor att i större omfattning bidra till sociala bostadslösningar.

I sitt Almedalstal lyfte statsminister Ulf Kristersson behovet av en reformerad socialpolitik. Han nämde familjeplanering som en möjlig metod för att bekämpa utanförskap. Vad han inte nämnde var reformer för en fungerande social bostadspolitik. Någon timme senare, och par kvarter bort, talades det dock desto mer om hur det kan skapas förutsättningar för fler att närma sig bostadsmarknaden.

Karolina Skog från Stockholms Stadsmission berättade utifrån sin utredning av den sociala bostadspolitiken om hur en växande grupp människor med begränsade ekonomiska resurser, bristande nätverk eller för kort kötid i den vanliga bostadskön ställs inför allt högre trösklar. De som brukar benämnas strukturellt hemlösa.

[ Annons ]

Hennes kollega på Stockholms Stadsmission, Tanja Küller, sammanfattade läget.

– Idag råder det ett stort glapp. Det finns idag inget strukturerat sätt att fånga upp dem vi kallar strukturellt hemlösa. De som kan göra något är vi – inte stat och kommun. Den idéburna sektorn och fastighetssektorn måsta kroka arm och göra något, sa Tanja Küller.

Tomas Ingemarsson vd på Afa Fastigheter som arrangerat seminariet beskrev en personlig resa som lett fram till att bolaget idag på olika sätt bidrar med lägenheter till bland annat Bostad Först i Stadsmissionens regi.

– Vår ursprungliga rädsla att det skulle vara problematiskt att lämna lägenheter till denna kategori har inte alls infriats. Så uppmaningen till er som äger hyresfastigheter är att ta en kontakt med Stadsmissionen. Det har för min egen del varit utvecklande. Jag är idag mer intresserad av de sociala frågorna än klimat och energi. Så något har hänt med gubben, sa Tomas Ingemarsson.

PG Sabel, vd Stena Fastigheter i Stockholm, beskrev en liknande resa.

– Vi kan inte bara ensidigt lämna lägenheter till bostadsförmedlingen som vi gjort. Vi måste se bredare på paletten. Jag lyssnade också på Ulf Kristerssons tal där han tydligt adresserade det utanförskap som finns med tydliga kopplingar till kriminalitet och drogmarknad. På den tiden jag och Tomas pluggade var vi rätt så duktiga att räkna på fastighetskalkyler. Det kanske vi fortfarande är, men jag har blivit bättre på att hantera mord, knark, utanförskap och den typen av frågor, sa PG Sabel.

Det alltså med en tydlig adress att fler måste bidra för att framförallt inte barn ska hamna i den otrygghet det innebär att behöva flytta runt bland otrygga boendelösningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]