Det blev Sigtuna kommun som tog hem Sweden Green Building Award inom kategorin hållbar stadsutveckling – nytt område. Kommunen får priset för arbetet med den nya stadsdelen Norra Sigtuna stad. De boende i Sigtuna stad har varit med och utformat stadsdelen.
Publicerat 11 november, 2014

Upplandskommun får pris för hållbar stadsutveckling

Det blev Sigtuna kommun som tog hem Sweden Green Building Award inom kategorin hållbar stadsutveckling – nytt område. Kommunen får priset för arbetet med den nya stadsdelen Norra Sigtuna stad. De boende i Sigtuna stad har varit med och utformat stadsdelen.

Hållbarheten är central när Norra Sigtuna stad växer fram. För att stadsdelen ska vara miljövänlig och klimatsmart på lång sikt används miljöcertifieringen Breeam, som innefattar hur marken används, miljöansvar under byggtiden, vilka föroreningar som kan förekomma, vad man använder för byggmaterial, hur avfall tas omhand, och mycket annat.

[ Annons ]

Boende i Sigtuna stad har varit med i arbetet att utforma stadsdelen som kommer att omfatta omkring 750 bostäder. Via olika forum, som hemsidan norrasigtunastad.se, ett rådslag och en Minecrafttävling har en vision för Norra Sigtuna stad tagits fram. Det är den visionen som nu styr det fortsatta arbetet.
? Det är väldigt positivt att vi nu kan lägga grunden för en helt ny stadsdel som kan byggas på ett modernt sätt med utgångspunkt från ekologisk och social hållbarhet. Det har dessutom varit en mycket föredömlig process, från första penndraget fram till rådslaget, där invånarna getts möjligheter till medskapande och delaktighet. Vi hoppas och tror att också andra kommuner och byggföretag i framtiden kan inspireras av detta framgångsrika arbetssätt som kan sammanfattas i begreppen hållbarhet och medskapande, säger Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, och Pierre Cengiz Edstrand (MP), miljökommunalråd, i ett gemensamt uttalande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]