[ Annons ]

De har gått från plats 167 till nummer ett. I år tar Upplands Väsby hem tidningen Miljöaktuellts utnämning "Sveriges miljöbästa kommun".
Publicerat 27 juni, 2013

Upplands Väsby Sveriges miljöbästa kommun 2013

De har gått från plats 167 till nummer ett. I år tar Upplands Väsby hem tidningen Miljöaktuellts utnämning "Sveriges miljöbästa kommun".

I fem år har tidningen Miljöaktuellt delat ut utnämningen ”Sveriges miljöbästa kommun” efter att ha granskat kommunernas miljöarbete. I år hamnar Upplands Väsby i topp.

[ Annons ]

– För några år sedan beslutade sig Alliansen i Upplands Väsby att ett av våra mål är att kommunen skulle bli en av de främsta i landet på miljö- och klimatarbete. Genom ett gediget och systematiskt arbete har vi nu nått fram till vårt mål och den lust och energi som denna utmärkelse ger använder vi för att ladda om och ta tag i nästa steg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Ann-Christin Larsson-Frickner (C), kommunalråd i Upplands Väsby med ansvar för miljöfrågor.

På andra plats kommer fjolårets vinnare Eskilstuna och Västerås tar tredjeplatsen. Hela 96 procent av kommunerna deltar i granskningen. Miljöaktuellt baserar granskningen på en egen kommunenkät, kompletterad med ett flertal andra faktorer som vägs in. Det gäller exempelvis resultat i Gröna bilisters kommunrankning och andel Grön flagg-certifierade förskolor. Nya indikatorer i årets rankning är Boverkets miljömålsenkät, data från Vattenmyndigheterna och värden för vissa nyckeltal från ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen).

Årets rankning visar på både positiva och negativa trender. Till de förra hör att allt fler kommuner har politiskt antagna miljöprogram och att andelen kommuner som ställer tuffa krav på energiförbrukningen i nybyggnation ökar. Exempel på områden där utvecklingen går långsammare är kommunernas användande av ekonomiska styrmedel för att minska koldioxidutsläppen från exempelvis skolskjutsar och färdtjänst. Detsamma gäller kommunernas krav på etiska och sociala hänsyn när de gör upphandlingar.

Av Miljöaktuellts kommunrakning framgår också att var fjärde kommun implicit erkänner lagbrott. Det handlar främst om luftkvalitet som inte klarar EU:s normer, men också om miljötillsynsförordningen.

Sveriges Miljöbästa kommun Upplands Väsby fick 40,11 poäng i undersökningen, tätt följd av tvåan och trean, Eskilstuna (39,49) respektive Västerås (39,17).

– Vi gratulerar Upplands Väsby som har gjort en imponerande klättring från plats 167 till en första plats på fyra år. Syftet med vår rankning är dels att lyfta fram kommuner som är föredömen, dels att vara en blåslampa som bidrar till att höja den generella nivån på kommunernas miljöarbete, säger Mikael Salo, chefredaktör på tidningen Miljöaktuellt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]