Publicerat 25 mars, 2024

Uppkoppling önskas men resurser saknas

Svenska fastighetsbolag med fler än 100 anställda vill bli mer uppkopplade, men saknar tillräckliga resurser. Det visar Schneider Electrics senaste trendrapport.

Antalet uppkopplade fastigheter fortsätter att öka. Många bolag väljer nu att optimera sina uppkopplade byggnader med tillhörande digitala tjänster.

Franska process- och energiteknikbolaget Schneider Electrics undersökning visar att fler än hälften (52 procent) av de svenska fastighetsbolagen anser att de inte har något behov av att koppla upp sina fastigheter ytterligare. För bolag med färre än 19 anställda är intresset lägst då endast var tredje företag önskar att deras fastigheter var mer uppkopplade.

[ Annons ]

Tittar man på de större bolagen så är siffrorna annorlunda. Enligt undersökningen vill sju av tio (69 procent) fastighetsbolag med över 100 anställda koppla upp sina fastigheter mer. Men för de flesta (81 procent) av bolagen saknas tillräckligt med resurser för att investera – trots att ekonomin är den främsta anledningen till att satsa på lösningar inom IoT (Internet of Things) och uppkopplade fastigheter.

– Digitaliseringens snabba framfart är ett problem för vissa, men med tanke på att investeringen lönar sig genom fastighetens marknadsvärde är det alltid värt att investera i uppkoppling och energieffektivitet, kommenterar Charly Lupart, Vice President Digital Energy, Schneider Electric Sverige.

Rapporten visar även att samtliga respondenter med fler än 100 anställda har satsat på lösningar inom energieffektivisering för att sänka sina kostnader. Samtidigt har hälften av fastighetsbolagen valt att investera i detta för att öka välbefinnandet hos sina anställda, för att deras hyresgäster ska bli nöjda eller för att öka produktiviteten.

Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 är den fjärde av sitt slag och har tagits fram vartannat år sedan 2017. Undersökningen är genomförd av Novus där representanter från 125 svenska fastighetsbolag svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]