[ Annons ]

Jenny Larsson, vd på Schneider Electric i Sverige. Foto: Schneider Electric
Publicerat 21 november, 2023

Uppkopplade fastigheter gav sänkta driftkostnader

Svenska fastighetsbolag har fått sänkta driftkostnader efter att de har investerat i digitalisering av sina fastigheter. Det visar Schneider Electrics nya Trendrapport 2023/2024.

EU:s nya klimatdirektiv och förändrade behov i vår vardag är inte de främsta drivkrafterna när det kommer till svenska företags vilja att investera i uppkopplad energieffektivisering. Årets rapport visar tydligt att ekonomiska incitament är det starkaste skälet.

Åtta av tio (79 procent) uppger nämligen att ekonomiska skäl är den största drivkraften för att investera i lösningar inom IoT och uppkopplade fastigheter. Därefter kommer miljö- och hållbarhetsskäl (69 procent), säkerhetsskäl (50 procent) och arbetsmiljöskäl (43 procent).

[ Annons ]

Samtidigt visar det sig att investeringarna ger ekonomiska resultat. Fler än hälften uppger att de har fått sänkta el- och värmekostnader (51 respektive 58 procent) som en direkt följd av investeringar i uppkopplade lösningar.

Den största förändringen gäller dock hur mycket energi som fastigheten förbrukar, där hela 62 procent uppger att deras fastighet nu gör av med mindre energi.

– Energianvändning är en av de största kostnadsposterna för en fastighet. Det är också där företagen har satt in mest åtgärder. Ekonomiska skäl har länge varit och kommer med största sannolikhet fortsätta att vara den starkaste drivkraften för att koppla upp sin fastighet. De senaste årens rekordhöga elpriser har tydliggjort för landets företag att energieffektivisering av fastigheten är viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv men också att det finns fler incitament än så, säger Jenny Larsson, vd på Schneider Electric i Sverige.

Rapporten visar samtidigt att mer än vartannat fastighetsbolag har investerat i uppkopplade lösningar och tjänster för drift och styrning under de tre senaste åren. Det är en klart lägre andel än i den senaste rapporten från 2021.

Pandemin, energikrisen och EUs klimatpaket är anledningen till den stora förändringen, enligt Jenny Larsson:

– En pandemi tvingade företag att omvärdera och tänka nytt vad gäller sättet vi arbetar på. Följt av en energikris som drabbat såväl privatpersoner som företag. Lägg därtill att EU-kommissionen presenterat ett nytt klimatpaket för att skynda på klimatomställningen. Dessutom har många fastighetsägare sedan länge sett behovet av ny teknik och därför investerat i nya tekniska lösningar och uppkopplade fastighetssystem tidigare än för tre år sedan. Alla dessa anledningar kan förklara varför siffrorna sjunker jämfört med förgående rapport.

Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 är den fjärde av sitt slag och har tagits fram vartannat år sedan 2017. Årets undersökning är genomförd av Novus där representanter från 125 svenska fastighetsbolag svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]