[ Annons ]

Fyra bostadsrättsföreningar i Täby bygger en ny kraftvärmeanläggning tillsammans med Eon. Förbättrad miljö och värme till ett gynnsamt pris är målet.
Publicerat 3 juni, 2013

Unikt samarbete med energibolag

Fyra bostadsrättsföreningar i Täby bygger en ny kraftvärmeanläggning tillsammans med Eon. Förbättrad miljö och värme till ett gynnsamt pris är målet.

Täby kommun är sannolikt den största tät-orten i Sverige utan ett utvecklat fjärrvärmenät. Bostadsrättsföreningarna Annexet, Farmen, Storstugan och Volten med sammanlagt 2 619 lägenheter var kopplade till två mindre panncentraler – från början i egen drift, senare utsourcad till Fortum.

[ Annons ]

– Även om vi gjort stora investeringar för att förbättra husens energiprestanda, så är fjärrvärmefakturan den största utgiftsposten, säger Lars Biertz, ordförande i brf Storstugan.

Och ännu högre kostnader stundar när de gamla avtalen med Fortum snart löper ut.

I uppgörelsen får vi 15 procent av det som produceras, vilket täcker våra värmebehov. Sammantaget så får vi väldigt låga energikostnader.”  Lars Biertz, ordförande, brf Storstugan

För de flesta hade det bara varit att gilla läget, eller gräva för bergvärme. Men i Täby kommun råder en unik situation. På grund av att man aldrig haft några nät att sälja ut bygger man nu ett eget nät öppet för tredjepartstillträde. I utbyte mot att Eon bygger nätet får bolaget exklusiv nyttjanderätt i 15 år. Än är det fritt fram för vem som helst att ansluta sig.

Detta bäddar för helt nya affärsmodeller. Eon och de fyra bostadsrättsföreningarna har nu för avsikt att tillsammans bygga en kraftvärmeanläggning på Hagby. Föreningarna investerar tillsammans cirka 195 miljoner och står för 15 procent av driftskostnaderna.
– I uppgörelsen får vi 15 procent av det som produceras, vilket täcker våra värmebehov. Sammantaget så får vi väldigt låga energikostnader, säger Lars Biertz.

Indirekt blir man också självförsörjande på el. Elen från kraftvärmeanläggningen levereras ut på det allmänna elnätet, men föreningen får igen det som en intäkt.
– Om priset stiger på den el vi köper, har vi igen det på en högre utdelning, konstaterar Lars Biertz.

De ekonomiska skälen väger tyngst, men miljöhänsyn finns också med.
– Båda de gamla anläggningarna eldades med olja (bioolja och E05). Det luktade en del från anläggningarna, vi vill ha ren och fin fjärrvärme istället, säger Lars Biertz.

Anläggningen i Hagby kommer att eldas med återvunna och förnybara bränslen.
– Primärt är det bränslen som redan finns på återvinningsanläggningen i Hagby, som returflis från byggen och gamla emballage, det ger minskade transporter och bra effektivitet, säger Mikael Källgren, projektchef på Eon.

Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna ser positivt på att fjärrvärmeföretag nu börjar utveckla sina affärer.
– Eons arbete i Täby har varit intressant från början då det bygger på att man i framtiden kommer öppna upp nätet för konkurrerande leveranser.

_________________________________________________

Wallenstam ratar fjärrvärme – Bergvärme på Avenyn drivs av vindkraftsel

När Wallenstam bygger om ett helt kvarter på Kungsportsavenyn mitt i centrala Göteborg ratas fjärrvärmen till förmån för egen bergvärme.

Tomas Dahl, vice vd på Wallenstam vill bryta mot den gängse modellen att det är fjärrvärme som gäller när man bygger nytt.
– Att borra för geoenergi och bygga en energicentral i ett så centralt läge är en utmaning. Samtidigt visar det också att ett aktivt miljöarbete kan bedrivas överallt. Den här tekniken är absolut ett alternativ för oss i framtida projekt, säger Thomas Dahl.

Just nu borrar man för fullt. Ett 40-tal hål ska borras ner till 300 meters djup i berglagret, varifrån geoenergi ska hämtas till en energicentral. Till julhandeln 2014 ska bergvärmeprojektet vara klart.

Under sommaren kyls hela fastigheten med det kalla vattnet som pumpas upp ur borr-hålen. Det enda som krävs är el för pumpdrift, vilket medför betydligt mindre energiåtgång i jämförelse med de kylmaskiner annars krävts.

Värmepumpsprojekt ifrågasätts ibland för att de medför en ökad elförbrukning. Wallenstams lösning är att hela fastigheten, inklusive kyla och värme, drivs med Wallenstams egen vindkraftsel.

– Vår satsning i fastigheten på Avenyn gör dels energianvändningen helt koldioxid-fri, dels påverkas framtida driftkostnader positivt och blir lägre än dagens prisnivå på exempelvis fjärrvärme, säger Thomas Dahl.

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]