[ Annons ]

Representanter från hyresnämnderna, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna träffades för att diskutera hyresförhandlingar och medling. Ett steg för att förbättra samarbetet och minska strandade förhandlingar.
Publicerat 20 oktober, 2014

Unikt möte för ökad samsyn

Representanter från hyresnämnderna, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna träffades för att diskutera hyresförhandlingar och medling. Ett steg för att förbättra samarbetet och minska strandade förhandlingar.

Hösten är här och därmed är det också dags för nästa års hyror att sättas. Runt om i landet har de förhandlande parterna börjat mötas och yrkanden lämnas. Än så länge är tonen god.

[ Annons ]

– Men varje år är det förhandlingar av hyror för tiotusentals lägenheter som drabbas av strandningar och som går till medling hos hyresnämnderna, berättar Charlotte Andersson, vd på Fastighetsägarna GFR, som varit initiativtagare till det unika möte som genomfördes på Fastighetsägarnas Hus i Stockholm i början av oktober.

Då träffades representanter för hyresnämnderna, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen dels för att lära sig mer om medlingsprocessen men också för att utbyta erfarenheter.
– Ökad samsyn och bättre insikt i varand-ras arbete hjälper alla som är delaktiga i de här processerna, berättar Carl Rydeman, hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall.

Hyresnämnden, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna möttes för att lära sig mer om medling och för erfarenhetsutbyte.

Han har under sina 19 år som hyresråd aldrig varit med om att så  många representanter från de olika parterna möts.
– Eftersom den medling vi använder oss av vid hyrestvister inte är författningsreglerad finns det inte så mycket information kring hur den går till. Så det är viktigt med kompetensförhöjning.

Charlotte Andersson hoppas att den här typen av informella möten kan leda till en ökad förståelse och samsyn mellan parterna.
– Vi har tvister idag, och kommer att ha tvister även framöver. Men kan vi minska antalet strandningar skulle alla tjäna på det. Jag tror att detta kan vara ett steg mot ett bättre samarbete.

På plats var också P-G Nyström, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, som tyckte att det var särskilt värdefullt att hyresråden fick bättre insikt i hur olika förhandlingarna kan te sig runt om i
landet.
– På varje ort har man sin förhandlingsprocess. Men med det här informationsutbytet tror jag att hyresråden fått en ökad insikt och förståelse för den hyressättning som finns på de olika orterna.

Han, precis som Charlotte Andersson, hoppas på att fortsatta möten av detta slag ska leda till att Fastighetsägarna och Hyregästföreningen får en mer gemensam plattform och verklighetsbild att arbeta utifrån. Men om det kommer att underlätta årets hyresförhandlingar är han inte så säker på.
– Nä, det är jag inte så säker på. Men jag hoppas det. Goda relationer hjälper i de ofta heta förhandlingssituationerna.
_________________________________________________

Tuffa förhandlingar även i år

– Det kommer att bli tuffa förhandlingar även i år. Vi fortsätter arbetet med hyran ska spegla hyresgästernas värderingar. I de pågående förhandlingarna upplever vi att det är en mycket god ton, säger Charlotte Andersson, vd på Fastighetsägarna GFR.

På Fastighetsägarna runt om i landet pågår förberedelser för att lämna yrkanden och påbörja förhandlingar. I skrivande stund är det bara Fastighetsägarna Stockholm som lämnat yrkanden. Där ligger hyreshöjningarna på i snitt 2,5 procent från årsskiftet. Deras målsättning är hyresnivåer som motsvarar de boendes, och de bostadssökandes, värderingar utifrån lägenhetens geografiska läge, standard och erhållen förvaltningskvalitet. I Fastighetsägarna MittNords region har yrkanden lämnats på ett par orter.
– Vi har fått faktaunderlag från Hyresgästföreningar som ger indikationer på en återhållsamhet hos motparten vad gäller hyreshöjningar. Men vad det sedan resulterar i kan jag inte förutspå, säger Mats Gustafsson, fastighetsekonom på Fastighetsägarna MittNord.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]