[ Annons ]

Tomten inom detaljplan Svanen i Inre hamnen etapp 2 och Kvarteret Amfiteatern i Björkalund. Foto: Norrköpings kommun
Publicerat 17 februari, 2022

Unik tävling ska främja klimatsmart byggande

En markanvisningstävling i Norrköping ska ta reda på hur pass klimatsmart ett hus kan byggas. Bakom projektet står bland annat forskare från Chalmers.

Förutom Chalmers medverkar även Norrköpings kommun, Halmstad högskola, Ålborg universitet, samt organisationerna Sveriges Arkitekter och Byggherrarna. Projektet har beviljats bidrag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och syftet är att driva på för klimatanpassade nya bostäder.

Magnus Rönn, docent vid Chalmers, menar att forskningsbaserade markanvisningstävlingar är unikt, och att han som forskare ser tävlingen som ett verktyg och en experimentell arena som kan bidra med innovativa lösningar på samhället klimatutmaningar. 

[ Annons ]

– Vi kommer att ta fram ny kunskap om framtiden genom att kombinera design och teknik. Tävlingsförslagen är modeller som visualiserar framtiden. I tävlingarna ska vi tillämpa kriterier på klimatavtryck och testa smarta lösningar i bostadshus som skapar mer energi än vad som används under året. Till detta kommer flexibla bostäder som främjar social hållbarhet och arkitektonisk kvalitet, säger han.

Norrköpings kommun har bidragit med de två tomter som ingår i tävlingen, vars syfte är ett framtidsinriktat byggande med minimal klimatpåverkan.

– Det ska bli riktigt spännande att se vilka förslag vi får in och hur man till exempel kan minimera utsläppen av klimatgaser samtidigt som bostäderna får en överkomlig hyra, säger samhällsplaneringsnämndens ordförande Reidar Svedahl (L).

De två tomterna är belägna i kvarteren Inre hamnen och Björkalund. Till tävlingen i Björkalund kommer fem designteam efter intresseanmälan att bjudas in att få delta tävlingen. Ersättningen för godkänt förslag är 170 000 kr. Prissumman är 850 000 kr. Tävlingen i Inre hamnen har samma prissumma. Men denna markanvisningstävling organiseras i stället som en öppen tävling. De fem bästa lösningarna på tävlingsuppgiften får 170 000 kr var för godkänt förslag. Prispengarna kommer från statliga Vinova.

–  I tävlingskriterierna ingår bland annat energianvändning, klimatavtryck och social hållbarhet, men självklart också arkitektur, säger Norrköping kommuns exploateringschef Henrik Haugness.

Förslagen ska visas upp för allmänheten i slutet av året. Beslut om vilket förslag som tilldelas tomten i Björkalund väntas hösten 2022. Det vinnande förslaget kan komma att byggas redan 2023. Genomförandet av vinnande förslag för tomten i Inre hamnen ligger längre fram tiden i inre hamnens etapp 2.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]