Nästa år installeras solceller på åtta tak på Chalmers. Bland annat på Kårhuset, Kemihuset och Biblioteket. Total effekt när det står klart blir cirka 600 kilowatt. Illustration: Chalmers.
Publicerat 11 december, 2017

Unik solcellsanläggning byggs på Chalmers

Chalmers och Akademiska Hus satsar 8 miljoner kronor på att installera solceller på åtta av byggnaderna på Chalmers campus Johanneberg. Anläggningen blir en unik forskningsmiljö för att lära sig mer om hur många anläggningar anpassas i ett större elsystem.

Akademiska Hus och Chalmersfastigheter äger byggnaderna på Chalmers, där det pågår omfattande forskning för att hitta lösningar på hur solenergin ska anpassas till elsystemet, både när det gäller teknik, affärsmodeller och lagstiftning. En nödvändighet om Sverige ska Energimyndighetens mål att solenergins andel i energisystemet öka hundrafalt de närmaste 25 åren.

[ Annons ]

Installationerna på Chalmers campus Johanneberg (totalt 4200 kvadratmeter tak) gör området till en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar.

– Vårt lokala elsystem på campus Johanneberg kommer att få en solelsandel som ligger närmare den andel man räknar med för framtidens elmarknad som helhet. Det ger nya konkreta möjligheter att studera hur en ökande andel solel kommer att påverka elsystemets infrastruktur, affärsmodeller och lagstiftning. säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Dagens lösningar kommer inte att fungera när vi går in i en helt ny situation där hundratusentals små elkällor ska kopplas ihop med elnätet – elkällor som dessutom varierar mycket med solinstrålningen. Till exempel kommer många husägare vilja köpa el vid vissa tidpunkter och sälja el vid andra, beroende på hur mycket deras egna solceller ger.

Några av utmaningarna som finns och som Chalmers ska hitta lösningar på är:

Hur ska elsystemet styras för att undvika elbrist och överbelastning?

Hur kan framtidens fastigheter och deras styrsystem anpassas för produktion och lagring av el?

Hur ska elnätet prissättas och finansieras om många användare bara behöver det ibland eftersom de tidvis är självförsörjande?

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]