Unga anser att de av tidsbrist inte kan delta i styrelseuppdrag i sina bostadsrättsföreningar, enligt en ny undersökning beställd av SBC Sverige. Foto: Riksbyggen
Publicerat 23 november, 2017

Ungas tidsbrist hindrar styrelsearbete

Ungas tidsbrist gör det svårt för bostadsrättsföreningar att locka till sig dem till styrelsearbete. Det visar en ny undersökning från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

I undersökningen har de tillfrågade fått ange varför de inte har tid att lägga tiden på styrelsearbete. Tidsbrist är det som de flesta uppger so anledning, framförallt bland unga. Undersökningen har genomförts av YouGov.

[ Annons ]

Enligt SBC Sverige så skapas det trösklar då det anses ta mycket tid och att arbetet i sig är ineffektivt och långtråkigt. Något som inte behöver vara sant, menar Peter Björl, marknads- och försäljningschef på SBC.

– Genom att ha en tydlig och genomtänkt agenda vid möten så minimeras möjligheten att börja prata om annat. Många deltar i styrelsearbetet för att det är trevligt, men för att locka fler till att delta och en bredare målgrupp är det viktigt att agendan följs. En styrelse i blandade åldrar och erfarenheter leder ofta till ett bättre arbete som gynnar flera då olika perspektiv tas i beaktning när ett beslut ska fattas.

Undersökningen ger också indikationer på att unga i större utsträckning kan tänka sig ta hjälp av extern partner för att minimera tiden styrelsearbete i bostadsrättsföreningen upptar.

– Vi på SBC arbetar på många sätt med att stödja och underlätta för föreningens styrelse. Våra medarbetare ger tips och råd till styrelseledamöterna i våra kundföreningar. Dessutom finns vår kundportal tillgänglig för samtliga medlemmar, avslutar Peter Björk.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]