Subventionerat bosparande och översyn av kreditrestriktioner står på Anna Bromans önskelista.
Publicerat 12 mars, 2019

Unga vill äga enligt färsk undersökning

Unga ser bostadsbrist som ett större samhällsproblem än både brottslighet och integration. Och det är det ägda boendet de allra flesta strävar efter. Detta framgår i en undersökning från Sveriges Byggindustrier som släpps på fredag.

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier genomfört en attitydundersökning bland unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman kommer att presentera siffrorna om de ungas etablering på bostadsmarknaden på ett seminarium under fredagen. Där kommer också Dennis Wedin (M), bostadsborgarråd i Stockholm att utifrån resultatet berätta om sina prioriteringar.

[ Annons ]

Fastighetstidningen kan redan nu berätta om delar av innehållet. Tydligt är bostadsfrågans dignitet. Psykisk ohälsa är, enligt Novus undersökning, det främsta samhällsproblem för unga, följt av bostadsbristen. Först på delad tredjeplats kommer arbetslöshet och integration. Anna Broman menar att psykisk ohälsa och bostadsbrist är nära sammankopplade.

– Särskilt tydligt är detta bland unga i Stockholm som också ser hur bostadsbristen påverkar deras livskvalitet negativt. Tyvärr har oron för bostadssituationen inte fått samma uppmärksamhet i den politiska och mediala debatten som exempelvis integration och brottslighet, säger Anna Broman.

I undersökningen ges en översiktlig lägesbild av de unga vuxnas situation här och nu:

 • En av fyra i storstäderna hyr i andra- eller tredjehand.
 • Nära en av fyra tog sig in på bostadsmarknaden genom kontakter. Betydligt färre (tre procent) köpte lägenhet på egen hand.
 • Tre av fyra som hyr hade inte haft möjlighet att köpa en bostad.
 • Två av tio har 200 000 kronor eller mer att använda till bostadsköp.

Det senare är intressant då undersökningen också pekar på att det är det ägda boendet som lockar mest – tre av fyra vill bo i villa/radhus på längre sikt. Men även om valet skulle göras idag är dominerar preferensen för det ägda boendet. Så här säger man sig vilja bo om man kunde välja idag:

 • Bostadsrätt 35 %
 • Villa/radhus 26 %
 • Hyresrätt 21 %
 • Studentboende/ungdomsbostad 7 %
 • Ägarlägenhet 5 %
 • Kollektivt boende 5 %
 • Inneboende 1 %

Att så många föredrar det ägda boendet kan verka förvånande då exempelvis Ungdomsbarometern från 2017 tydligt pekade på ett växande intresse för kollektiva lösningar.

– Den som äger sin bostad upplever i högre utsträckning att man kan påverka sin boendesituation. Undersökningen visar också hur den som bor i ägt boende i någon form vill fortsätta att äga, och en stor del av de som hyr idag vill ta sig in på den ägda marknaden. Trots det har politiken lagt krokben för många unga. På grund av amorteringskrav och bolånetak har få unga vuxna möjlighet att köpa en första bostad, säger Anna Broman.

Vad är de viktigaste slutsatserna i rapporten enligt dig?
– Unga vill äga sin bostad och villadrömmen lever. Januariavtalet säger tyvärr ingenting om hur fler unga ska få möjlighet att bo på det sätt de vill – en översyn av kreditrestriktioner, subventionerat bosparande och fler upplåtelseformer så som hyrköp vore en start.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]