Var femte ung vuxen har tvingats flytta minst fyra gånger de senaste fem åren enligt en undersökning från Skanska. Foto: Skanska
Publicerat 22 september, 2016

Unga flyttar ofta och mot sin vilja

Var femte ung vuxen mellan 18 och 30 år har flyttat minst fyra gånger de senaste fem åren. Lika många har flyttat mot sin vilja. En ny undersökning belyser hur svårigheterna att hitta ett eget boende tvingar in unga i temporära lösningar under många år.

Idag saknar en tredjedel av landets unga vuxna en egen bostad. Lösningen för många blir att flytta runt mellan temporära boenden. Men det är långt ifrån frivilligt. Skanskas Sifo-undersökning som genomförts i samband med bostadskampanjen ”Ett eget hem” visar att 20 procent av alla unga någon gång behövt flytta från en bostad mot sin vilja.

[ Annons ]

Undersökningen visar även att många unga flyttar relativt ofta; var femte person mellan 18 och 30 år har flyttat minst fyra gånger de senaste fem åren och var tionde uppger att de bytt bostad fem eller fler gånger.

– Förutsättningarna på bostadsmarknaden har skapat en kris där unga har svårt att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden. I landets storstadsregioner bor i dag var tionde ung vuxen i ett andra- eller tredjehandskontrakt. För att förbättra ungas förutsättningar är det viktigt att det inte skapas fler trösklar, som exempelvis skuldkvotstak. Dessutom behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka så att fler billiga lägenheter ur det äldre beståndet blir tillgängliga, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem.

Undersökningen visar att en egen bostad är viktigt för unga vuxna. Närmare sex av tio, 58 procent, anser att en egen bostad är viktigt för att de ska känna sig trygga. Två av tre personer mellan 18 och 30 år tycker också att en egen bostad är avgörande för att de ska kunna planera livet framåt.

– Att känna en osäkerhet på hur länge en kan bo på ett visst ställe påverkar ens möjligheter att finna sig tillrätta i livet. Inom miljöpsykologi pratar man om hemmet som en trygg plats och tillflyktsort. Saknas tryggheten som en bostad kan ge så är det större risk att människor drabbas av psykisk ohälsa, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 010 respondenter fördelat jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn. Undersökningen är genomförd i april 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]