Foto: Janne Rickard
Publicerat 17 juni, 2019

Undvik blåsning och solsting

I takt med att regelverket förändras blir det möjligt att utvidga produktionen av egen el. Nu hoppas nätverket Solelkommissionen att även större anläggningar undantas från skatt så länge elen används på plats.

Kunderna efterfrågar allt större miljöengagemang. Därför äger vi vindkraftverk som producerar lika mycket el som våra hyresgäster konsumerar, säger Mats Berntsson som är vd på Ytterbygg AB, ett familjeägt bolag i Varberg som hyr ut lokaler i Göteborgsområdet. Numera äger bolaget också två vindkraftverk; ett i Varberg och ett i Hova i Gullspångs kommun.

[ Annons ]

– En annan anledning till att vi satsar på egen el är att vi blir mindre prisberoende, säger Mats Berntsson.

Den som vill få kvitto på att fastighetsbeståndet blir grönare när det gäller elförbrukning kan söka olika typer av certifieringar.

– Att använda förnyelsebar energi i fastigheter är något som premieras rent generellt när det gäller miljöcertifiering, säger Sabina Jonestrand som är chef för miljöcertifieringssystemet Breeam på Sweden Green Building Council.

– För just Bbreeam är det en av flera olika indikatorer. När vi tittar på de projekt som vi slutcertifierat de senaste åren, motsvarar deras medelpoäng en reduktion av koldioxidutsläppen med minst 15 procent. Sannolikt är det högre än så, för nästa poänggräns ligger så högt som 50 procent.

Enligt reglerna för certifiering räknas all energi – inte bara el – när besparingen ska räknas ut. Det går inte att köpa sig till grön el, utan den el som används måste komma direkt från en fossilfri energi­källa, som exempelvis solceller som är placerade på själva fastigheten.

I varberg har Ytterbygg också en solcellssanläggning på det egna kontoret, som ger 12 000 kilowat­timmar.

En fördel med solkraft är att all el man själv producerar ligger ”innanför anslutningspunkten”, vilket innebär att man också sparar energiskatt och nätavgiften när man inte längre behöver köpa in lika mycket annan el.

Det senare har dock inte alltid varit självklart.

– Tidigare problemet var att solenergi inte fanns med i lagen om skatt på energi förrän 2016, säger Johan Öhnell som är styrelseordförande för ett bolag som säljer och installerar solpaneler, Solkompaniet. Han berättar att den höga energiskatten blev ett effektivt hinder för de som de som ville investera i solenergi i större skala.

Idag får man själv skattefritt producera el upp till 255 kilowatt el om man förbrukar den i samma byggnad. Men ännu finns en del problem kvar, berättar Johan Öhnell som också är ansvarig för nätverket Solelkommissionen som försöker påverka politiken i rätt riktning.

– Det finns många logistikanläggningar som har tak som rymmer fem gånger så mycket jämfört med dagens gräns, säger Johan Öhnell.

Han tycker det rimligaste är att även större anläggningar undantas från skatt så länge elen används på plats.

– Vi har blivit väldigt duktiga på att sänka elförbrukningen med exempelvis värmepumpar och klimatskal på fastigheter. I det fallet är det ju helt orimligt att betala skatt på den el man inte längre behöver köpa. Det borde gälla samma princip om man sparar el genom att tillverka själv.

En annan fråga gäller regeln om att varje byggnad ska ha en anslutning till elnätet, där energiskatt tas ut. Idag har exempelvis industrier, skolor och sjukhus ett undantag, men inte bostäder. Därför är det ännu inte möjligt att dela el från solceller från en byggnad till en annan inom samma flerbostadsfastighet. Det är något som Johan Öhnell räknar med kommer att åtgärdas när Nätkoncessionsutredningen lägger fram sitt förslag i sommar.

Att det ska bli lättare att använda egen el utan att behöva betala skatt finns det även stöd för från politiskt håll.

– Vi tycker att gränsen på att maximalt 255 kilowatt bör tas bort eller åtminstone höjas, säger Lorenz Tovatt som är riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet. – Det borde också vara tillåtet att förflytta elen som man vill inom samma fastighet.

Gäller det även om man har ett vindkraftverk på taket?

– Ja, det tycker jag.

Snart kan alltså de ekonomiska incitamenten för att satsa på att producera sin egen el stärkas ytterligare. Förmodligen är dock steget till att Ytterbygg och andra fastighetsbolag ska kunna producera all sin el helt skattefritt ganska långt.


Guide för egen el

Om man har ett större fastighetsbestånd, börja med en kartläggning av vilka som har bäst förutsättningar. Platta tak är enklast att installera på. Sedan ska det helst inte finnas så mycket andra installationer som skuggar. Och givetvis att huset har tillräcklig elförbrukning så att det lönar sig att sänka den genom att producera egen el.

Vi är mitt uppe i en solelsboom. Nästan hälften av alla företag som installerar solceller är grundade 2018 eller senare. Det är bra med tillväxt, men innebär förstås också att erfarenheten kan brista. Därför är det viktigt att titta på vilka referensanläggningar installatören har.

Tänk på att det är skillnad på solceller och solceller. De ska hålla i 30 år, och installationsarbetet är en stor del av totalkostnaden. Det lönar sig att leta efter kvalitetsprodukter.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/fordjupad-hallbarhet/ ?

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/har-i-kallaren-o…ker-for-husbehov/ ?

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-ny-gryning-for-cirkularitet/

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]