[ Annons ]

Friends are having a dinner party at home. They are laughing while eating spaghetti carbonara.
Publicerat 3 juni, 2021

Undersökning: Så vill studenter bo

Över hälften av Sveriges studenter kan tänka sig att bo med andra, så länge boendet utformas på rätt sätt. Det visar en undersökning från Studentbostadsföretagen.

Branschorganisationen Studentbostadsföretagen har genomfört en undersökning bland drygt 1 500 studenter. Syftet är bidra till utvecklingen av framtidens studentbostäder.

Undersökningen visar att över hälften av studenterna gärna bor ihop med andra, och 22 procent kan även tänka sig att bo med personer de inte känner sedan innan. 

[ Annons ]

I båda fallen vill studenterna bo med en eller två andra personer, men vissa kan även bo med upp till fem andra personer. Lägre hyra och social gemenskap anges som orsaker till att vilja dela boende med andra

En fjärdedel av de tillfrågade vill emellertid bo själva, och anger avskildhet och studiero som skäl.

– Vi ser att det finns en vilja både att dela bostad generellt under studietiden, men också vissa specifika ytor om det ger en lägre hyra. Till exempel kan över 80 procent tänka sig att dela kök för att få en läge hyra. Här finns stora möjligheter att utveckla det gemensamma boendet på studentbostadsmarknaden, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

De tillfrågade studenterna har även fått svara på frågor om tilläggstjänster. Framför allt de internationella studenterna efterfrågar olika typer av tjänster som hjälper till att starta upp boendet i ett annat land, som exempelvis möblerat boende, cykel och startkit med husgeråd. Bland svenska studenter är det främst städning i gemensamma kök och verktyg att dela med andra hyresgäster som är intressant.

Den viktigaste faktorn för studenterna är låg hyra, och majoriteten av de svenska studenterna nöjda med den hyra och bostadsyta de har idag. På andra plats kommer trygghet, en faktor som dessutom ökar bland nya studenter och studenter som bor med barn. Faktorer som skapar trygghet och välmående är framförallt att fastigheten är välskött, att det är trivsamma miljöer inne och ute och att det finns bra belysning utomhus. För internationella studenter är även mer sociala faktorer som att man känner sina grannar och att det anordnas sociala aktiviteter viktiga.

– Undersökningen visar att vi måste värna bredden på studentbostadsmarknaden. Både enskilda och kollektiva bostäder efterfrågas, men framför allt måste de vara prisvärda. Därför behöver vi ett regelverk som möjliggör för studentbostadsföretag att skapa det som studenterna faktiskt efterfrågar. Det handlar till exempel om en hyreslagstiftning som löser de kontraktsfrågor vi har idag och ett byggregelverk som gör att vi kan skapa yteffektiva bostäder, säger Stina Olén.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]