[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 20 september, 2018

Undersökning pekar på behov av kompetensutveckling

Sex av tio privata tjänstemän inom bygg- och fastighetsbranschen har genomfört någon form av kompetensutveckling under det senaste året, visar Unionens kompetensbarometer 2018.

I barometern framgår även att utvecklingen inom privat sektor står still gentemot när man började med kompetensbarometern för tre år sedan.

[ Annons ]

– Det är oroväckande att siffran inte har förbättrats ett dugg under de senaste tre åren. Företagen måste nu börja prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Fastighetsbranschen är varken bäst eller sämst, utan ligger runt snittet, när man jämför siffrorna mellan olika branscher. Ingen bransch sticker ut särskilt i positiv bemärkelse, men handelsbranschen är sämre än övriga branscher på kompetensutveckling, där 49 procent genomfört en kompetensutveckling under de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra för bygg- och fastighetsbranschen är 62 procent.

Mona Finnström, vd på fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, menar dock att mätningen inte ger inte ger hela bilden om vad kompetensutveckling innebär 2018. Medarbetare utvecklas på andra sätt och med andra verktyg idag, menar hon.

– Medarbetare söker själva lösningar till problem på internet eller genom sina nätverk. Utvecklingen av medarbetares kompetens sker idag mer löpande och i takt med att ny teknik utvecklas och blir relevant. Vi angriper frågan på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Att mäta andelen som erbjudits kursdagar under ett år ger en väldigt snäv bild av verkligheten.

Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning på byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation, Sveriges Byggindustrier, håller med Mona Finnström:

– Vi ställer hela tiden personalen inför utvecklande situationer. Det blir en hel del lärande på jobbet som många gånger är mer värdefullt än ett par kursdagar på konferensanläggning. Men risken är stor att detta inte räknas när individen svarar på en enkät, skriver han i en kommentar till Fastighetstidningen.

– Karriärutveckling i företagen är mycket vanligt i byggföretagen, många utvecklas vidare från en yrkesroll och inom tjänstemannaleden är det hela tiden ett behov att utveckla för nya roller eller byta inriktning till arbete inom något annat av byggsektorns skeden, avslutar han.

Kompetensbarometern har genomförts på samma sätt sedan 2016. Undersökningen har i år genomförts av Novus i uppdrag av Unionen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]