Fastighetsägarnas kostnader för uppvärmning, vatten och avfallshantering fortsätter att öka under 2012. Det är bara elkostnaderna som gått ner. Fortfarande varierar priserna stort mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.
Publicerat 25 oktober, 2012

Undersökning: Driftkostnader fortsätter att öka under 2012

Fastighetsägarnas kostnader för uppvärmning, vatten och avfallshantering fortsätter att öka under 2012. Det är bara elkostnaderna som gått ner. Fortfarande varierar priserna stort mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

För en trerumslägenhet uppgår kostnaden för el, värme, avfall och vatten till 2 080 kr per månad i Munkedal, som har landets högsta taxor. För motsvarande lägenhet i landets billigaste kommun, Luleå, är kostnaden 1 200 kr. Kostnaden är närmare 75 procent högre i Munkedal än Luleå.

[ Annons ]

?– De stora skillnaderna i taxor och avgifter mellan landets kommuner beror på största delen på bristande konkurrens, där kunderna varken har möjlighet att välja någon annan leverantör eller påverka priset, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

– Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna, säger Per Holm.

Under 2012 har elhandelspriset sänkts kraftigt jämfört med tidigare år, medan övriga taxebundna kostnader fortsatt att öka mer än konsumentprisindex. Det låga elhandelspriset beror framförallt på välfyllda vattenmagasin, att kärnkraftverken inte drabbats av omfattande driftstopp samt att industrin går på lågvarv. Men trots årets prissänkning har elhandelspriserna under en tioårsperiod ökat med över 50 procent på årsmedeltalet.

– Elpriset har varierat mycket kraftigt under de senaste tio åren och elpriserna kommer därför troligen inte ligga kvar på dagens nivå, utan öka de närmsta åren, säger Rikard Silverfur.

Bakom Nils Holgerssonundersökningen står organisationerna Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Här kan du se prisjämförelser samt sammanställning och analys av materialet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]