I rapporten Svensk fastighetsmarknad som ges ut av NAI Svefa konstaterar man att många samhällsfastigheter säljs ut på grund av akuta underhållsbehov.
Publicerat 13 mars, 2012

Underhåll orsak till försäljning

I rapporten Svensk fastighetsmarknad som ges ut av NAI Svefa konstaterar man att många samhällsfastigheter säljs ut på grund av akuta underhållsbehov.

Fastigheter i offentlig drift, som polisstationer och vårdcentraler, har i många fall stora underhållsbehov. Kostnaderna blir ofta en ekonomisk utmaning som tvingar stat, landsting och kommuner att sälja fastigheterna till marknadsaktörer. Det visar en rapport från fastighetskonsulten NAI Svefa.

[ Annons ]

Rapporten visar att samhällsfastigheter ofta är mycket lukrativa på fastighetsmarknaden eftersom de ofta säljs med långvariga hyreskontrakt.

Enligt NAI Svefa har aktörer specialiserade på samhällsfastigheter expanderat aggressivt under de senaste åren. Under 2011 omsattes samhällsfastigheter för drygt 10 miljarder kronor där Rikshem (Fjärde AP-fonden och AMF Fastigheter) och Hemsö (Tredje AP-fonden och Kungsleden) stod för drygt 50 procent av förvärven.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]