[ Annons ]

Finansmarknadsminister Niklas Wykman.
Publicerat 21 september, 2023

Undantaget från amorteringskrav granskas

Finansinspektionen har fått i uppdrag att undersöka hur undantaget från amorteringskravet som kan ges för nyproducerade bostäder fungerar i praktiken. 

Undantaget från amorteringskravet kom till för att motverka att amorteringskravet skulle dämpa nyproduktionen av bostäder.

– Det är viktigt att bostadsköpare känner till den här möjligheten till amorteringsundantag, och att det tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Vi är medvetna om att undantaget i sig inte kan lösa alla problem på bostadsmarknaden, men det är en pusselbit, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

[ Annons ]

Finansinspektionens uppdrag är att undersöka hur bankerna använder möjligheten att bevilja undantag från amorteringskravet. Angelägenhetsgraden har såklart ökat i och med skenande byggkostnader, att det blivit allt svårare att finansiera byggprojekt, detta i kombinationen av hög inflation, högre räntor och osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen som dämpar efterfrågan.

Beskedet välkomnas av Byggföretagen.

– Krisen i bostadsbyggandet beror på att hushållens köpkraft är kraftigt försvagad. Undantaget används för sällan och uppdraget är en viktig signal till bankerna, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen. 

Finansinspektionen ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2024.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]