[ Annons ]

Umeå kommun har en skrivit en avsiktsförklaring för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Publicerat 24 april, 2014

Umeås plan mot hemlöshet

Umeå kommun har en skrivit en avsiktsförklaring för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Förutom förebyggande arbete och samarbete med externa parter har Umeå kommun olika boendelösningar och stödinsatser för dem som behöver hjälp med boende. Nu har Umeå kommun satt upp en nollvision mot hemlöshet och gjort upp en konkret plan för hur den ska uppnås.

[ Annons ]

– Vi tar nu nästa steg från vision till handlingsplan. Planen involverar hela kommunen och ska antas av fullmäktige. Umeå har haft och ska ha höga ambitioner, vi får ett bättre Umeå när alla har bostad.  Både människovärdet för den enskilde och samhällsekonomiskt, säger Eva Andersson (S), ordförande, socialnämnden.

Under 2014 och 2015 ska kommunen utveckla fler boendeformer som akut- och jourlägenheter och övergångslägenheter, ta fram en intern samverkansmodell och ett samverkansavtal för privata fastighetsägare. Dessutom ska kommunen skapa en väg in för fastighetsägare och bostadsbolag. Varje år ska en uppföljning av antalet hemlösa genomföras.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]