Publicerat 4 februari, 2014

Umeå växer med kultur, handel och bostäder

Nya handelsetableringar och god tillväxt bidrar till stark byggboom i årets kulturhuvudstad – Umeå.

Umeå är en av de städer som under de senaste åren har växt snabbast i Sverige. Sysselsättningen ökar stadigt, även om det finns en oro för ökad arbetslöshet i exempelvis tillverkningsindustrin. Inom byggbranschen finns i princip ingen arbetslöshet idag och med stora projekt, som bland annat badhusbygge och IKEA:s etablering i Umeå i sikte, ser framtiden ljus ut.

[ Annons ]

Kontor, butiker och bostäder växer nu fram i kvarteret Magne i centrala Umeå.
Kontor, butiker och bostäder växer nu fram i kvarteret Magne i centrala Umeå.

NÄRINGSLIV Sedan 2009 har Umeå haft en uppåtgående trend på arbetsmarknaden. Branscher som växer är bland annat utbildningssektorn, företagstjänster, vård/omsorg samt byggverksamhet. Den bransch som haft lite svårare är tillverkningsbranschen där sysselsättningen har minskat. Arbetsförmedlingens prognos för 2014 är att arbetslösheten kommer att öka under första delen av 2014 för att stabiliseras senare under året. I centrum byggs nu Umeås nya kulturhus, Kulturväven. Första spadtaget har även tagits för det nya badhus som beräknas vara klart årsskiftet 2015/2016.

KONTOR Hyresmarknaden för kontorslokaler i Umeå är relativt stabil. Trenden är att företag flyttar till moderna och effektiva lokaler i bra lägen. Prognosen är dock ökade vakanser för äldre kontorslokaler i mindre attraktiva områden. Utbudet av centrala kontorslokaler förväntas öka. Bland annat är detaljplan antagen för kvarteret Magne i centrala Umeå, där Norrporten planerar för 13 500 kvadratmeter butiks- och kontorslokaler.

HANDEL Det är nu klart att IKEA etablerar sig på Söderslätts Handelsområde och planerad byggstart är sommaren 2014. I området planeras även för en galleria med cirka 70 nya butiker samt mataffär och hamburgerrestaurang. I oktober 2013 invigdes shoppinggallerian Utopia i centrala Umeå med butiker och restauranger. Etableringarna innebär å ena sidan en ökad konkurrens för handeln i Umeå samtidigt som det innebär ett större utbud och bidrar till en mer attraktiv handelsstad. BOSTÄDER Det finns ett kontinuerligt behov av att bygga fler bostäder. Lerstenen har fått bygglov för 119 lägenheter på Sandåkern samt 64 lägenheter på den södra sidan av Nydalasjön på Tomtebo. Vidare har Lerstenen även förvärvat två centrumnära tomter där planer finns för ytterligare cirka 130 lägenheter. HSB planerar för cirka 600 bostadsrätter i ett nytt bostadsområde, Olofsdal. På sikt har kommunen planer även för hyresrätter i området. Även i centrala Umeå ökar utbudet av nya bostäder. Mofab färdigställer 56 nybyggda hyresrätter med beräknad inflyttning i mars 2014. Utöver detta har försäljning startat av radhus på taken i kvarteret Forsete. För radhusen, som utvecklas av Balticgruppen och säljs i form av ägarlägenheter, beräknas inflyttning starta hösten 2014.

INVESTERINGSMARKNAD Marknaden domineras i huvudsak av lokala fastighetsbolag men även nationella fastighetsbolag förekommer både som köpare och säljare. En aktör som har satsat på marknaden i Umeå under 2013 är NP3 fastigheter. Starten på satsningen utgjordes av fastigheten Kedjan 6, en bilhall helt anpassad för Porsche som förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 20 miljoner kronor. Vidare har ytterligare fem fastigheter förvärvats i Umeå i samband med investeringar i Norrland.

SLUTSATS Med en positiv syn på framtiden ökar såväl befolkningsantalet som antalet nybyggda fastigheter. En liten oro anas över ökad arbetslöshet inom vissa branscher, i första hand tillverkningsbranschen. Inom byggbranschen råder goda tider och bland byggkranarna ser vi bland annat Umeås nya kulturhus – Kulturväven – växa upp vid kajen för att invigas under kulturhuvudstadsåret 2014.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]