[ Annons ]

Foto: Akademiska Hus
Publicerat 31 mars, 2022

Umeå universitet har fått en digital tvilling

Campusområdet i Umeå har genom en omfattande 3D-skanning av samtliga byggnader skapat en så kallad digital tvilling.

Fastighetstidningen har tidigare berättat om när Örebro universitet och Akademiska Hus (som äger och förvaltar en stor del av högskolorna och universiteten i Sverige) skapade en digital tvilling, med början 2018 och färdigt resultat i januari 2021. Sedan dess har först Högskolan i Gävle genomgått samma procedur och nu har även Umeå universitet fått sin virtuella tvilling.

Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det både roligare och mer attraktivt att vara på campus.  

[ Annons ]

– För oss som universitet är det här både viktigt och intressant. Våra ungdomar och blivande studenter väljer ju digitala miljöer och fysiska rum beroende på behov, vad dom vill och behöver. Vi kan inte undvika att utvecklingen sker, så vi behöver analysera vad det ger för effekter på vår fysiska miljö och undervisning på sikt, och se hur vi kopplar ihop de här två olika världarna, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet. 

Förra året startade fem olika team arbetet med att göra en invändig laserskanning av samtliga byggnader, totalt nästan 245 000 m2. Samtidigt började man även att skanna av de strax över 855 000 m2 stora utemiljöerna med hjälp av drönare för att få en komplett bild av campus. På så vis får man fram en digital kopia som när den kopplas upp till ett nätverk blir en så kallad digital tvilling. Och möjligheterna med den nya tekniken är många, säger Richard Olsson. 

– Vi fick insikter ganska tidigt där vi såg att det vi kallar för ”no-show”, alltså att man bokar lokaler men inte kommer dit, var alldeles för stort. Man begränsade andra deltagare, och det stod tomma resurser. Den insikten gjorde att vi lyckades sänka ”no-show” ganska snabbt, vilket gav bättre tillgänglighet till våra lokaler och ett minskat behov av att bygga nytt. De senaste åren har vi tack vare det lyckats minska vårt lokalbestånd med 11 500 m2, vilket är lika med en koldioxidminskning på 6 miljoner kilo.

Den digitala tvillingen möjliggör alltså att byggnaderna kan driftas på än mer energioptimala sätt och att det blir enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar. Likaså kan studenter och personal via så kallade ”heat maps” se var det befinner sig mycket folk, och var det är mer glest.

– Ibland vill man ha lite mer brus och puls, men andra gånger kanske man känner att det är återhämtningsdags och man vill ha lugn och ro, och då väljer man det typen av miljö, säger Richard Olsson.

Med den digitala tvillingen kommer byggnaderna på Umeå universitet att kunna upplevas virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks via AR-teknik i till exempel appar och telefoner. Tvillingen genererar bland annat en Google Street View, fast inomhus, där ambitionen är att det i framtiden ska gå att digitalt röra sig runt i lokalerna, söka efter objekt, hitta var nästa föreläsning hålls eller var det finns lediga rum.

– Vi har bara börjat skrapa på ytan. Det här kommer leda till tjänster för våra lärare, forskare och studenter som vi knappt kan föreställa oss idag, säger Richard Olsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]