[ Annons ]

Publicerat 25 november, 2015

Umeå premierar fastighetsägare som klimatsäkrar sina hus

Ett 20-tal så kallade fördröjningsmagasin har installerats i Umeå som ett led i att klimatsäkra staden. ”Nu har vi bättre kapacitet att klara skyfallen” säger Conny Eriksson, funktionsledare på Umeå vatten och Avfall, som nu premierar byggherrar som installerar magasinen.

Byggherrar och byggbolag i Umeå har installerat sammanlagt ett 20-tal fördröjningsmagasin – en slags mellanstation för regnvattnet innan det når det kommunala VA-systemet. Syftet är att förhindra översvämningar vid kraftiga regn och skyfall.

[ Annons ]

– Vid ett skyfall strömmar vattnet in i fördröjningsmagasinet och lagras där. När regnet sedan upphör transporteras det kontrollerat ut i ledningssystemet, säger Lars-Olof Nilsson, produktutvecklare på S:t Eriks, som utfört installationerna i Umeå.

Det kommunala bolaget Umeva, Umeå vatten och avfall, har börjat premiera byggföretag eller byggherrar som installerar fördröjningsmagasin, både vid nybyggen och i efterhand på befintliga fastigheter.

– Vi ville hitta en morot för att få byggföretagen att minska belastningen på Umeås VA-system. Därför reducerar vi brukningsavgiften som finns för att koppla på vårt dagvattennät för de fastighetsägare som installerar fördröjningsmagasin. Man kan spara en bra slant på det, inte minst då brukningsavgiften på dagvatten har ökat med 24 procent sedan 2009, berättar Conny Persson, funktionsledare på Umeva.

Om Umeå skulle drabbas av ett kraftigt regn idag tror Conny att de skulle klara sig bättre nu än för ett par år sedan.

– På de platser där det finns fördröjningsmagasin har vi bättre kapacitet att klara kraftiga regn och skyfall utan att drabbas av översvämningar, säger Conny Persson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]