Umeå och Höganäs har brist på bostadsmarknaden, men har ett relativt högt planerat byggande och uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det gör att de toppar HSB:s bostadsindex.
Publicerat 11 september, 2014

Här är kommunerna på rätt väg mot ökat bostadsbyggande

Umeå och Höganäs har brist på bostadsmarknaden, men har ett relativt högt planerat byggande och uppdaterade riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det gör att de toppar HSB:s bostadsindex.

Umeå och Höganäs är de två tillväxtkommuner som ligger i topp när det gäller att arbeta för att minska bostadsbristen. Det visar HSB:s Bostadsindex som bedömer hur 70 tillväxtkommuner arbetar för att motverka bostadsbristen. Umeå får i år högst poäng med 12 poäng av 16 möjliga, följt av Höganäs med 11,8 poäng.

[ Annons ]

– Kommunerna är på rätt väg med ett ökat bostadsbyggande, men det är fortfarande alldeles för lågt och bostadsbristen blir allt svårare. Tillväxten i landet hämmas när företag inte kan rekrytera personal på grund av problemen på bostadsmarknaden, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

Det är bostadsbrist i 155 av landets 290 kommuner och i 139 av dem ökar behovet genom inflyttning till kommunen. I kommuner där det sett är balans på bostadsmarknaden saknas ofta på bostäder i stadskärnorna eller boende för unga.

Poängen baseras på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Sedan förra året baseras indexet på situationen under den senaste femårsperioden. Underlaget baseras på Boverkets fem senaste bostadsmarknadsenkäter (2010-2014) som besvarats av i stort sett samtliga kommuner i landet.

Läs mer om poängsättning och se resultat för samtliga kommuner. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]