[ Annons ]

Foto: Umeå Kommun.
Publicerat 13 januari, 2022

Umeå får ny stadsarkitekt

Anna Flatholm är ny stadsarkitekt i Umeå. Hon kommer närmast från rollen som projektchef på Umeå kommun och tillträder sin nya tjänst den 1 mars. 

Anna Flatholm har en bakgrund som landskapsarkitekt och är utbildad vid SLU i Ultuna och Alnarp. Hon har sedan 2007 haft olika roller på Umeå kommun, bland annat som stadsträdgårdsmästare 2010–2017 och nu senast som projektchef på gator och parker. 

– Jag är mycket glad att vi kunnat rekrytera Anna. Hon har mycket god kännedom om kommunens övergripande planeringsarbete och har extra god kunskap om stadsbyggnadsfrågorna, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

[ Annons ]

Anna Flatholm säger i en kommentar att tydlighet är en av de viktigaste egenskaperna för en stadsarkitekt, men att man samtidigt vågar ha örat mot marken och föra samtal i tidiga skeden med till exempel invånare, byggaktörer och myndigheter. Hon framhäver även vikten av att verka för att frågor om arkitektur och design verkligen tas upp till diskussion och att det leder till goda hållbara lösningar. 

– Att se till att god arkitektur och kloka lösningar inte tappas bort på vägen mot genomförande och i förvaltningsskedet. Det här är ett pågående jobb i kommunen och något som måste göras tillsammans, men jag tänker att jag kommer att kunna vägleda, stötta och vara ett bollplank, säger hon.

Anna Flatholm säger även att hon vill diskutera vad byggnaderna bidrar med för kvaliteter till platsen och stadsdelen.

– Umeå är så mycket mer än byggnader – det är rummet mellan husen, gatorna, grönskan, torgen, landsbygden. Vi ska se till helheten och ska säkerställa att vi skapar en hållbar och trivsam stad, då det vi bygger nu ska fungera länge.

En av utmaningarna med det nya uppdraget är enligt Anna Flatholm att lyckas att bygga en stad som är inkluderande för alla, flexibel, och samtidigt robust och resurssnål. 

– Det är inte alltid dessa mål går att kombinera. Vi vet inte hur framtiden kommer att se ut. Men vi ska försöka skapa en stad som fungerar och där alla kan leva ett bra liv, även när vårt sätt att leva förändras till följd av att omvärlden och klimatet förändras, säger hon.

Anna Flatholm är sedan tidigare involverad i flera stora stadsbyggnadsprojekt i Umeå, som till exempel omvandlingen av gamla E4, Norra Ön och Tomtebo strand.

– Där kommer jag att finnas med även framöver, men i min nya roll. Viktigt är att hitta bra former för samverkan och dialog och komma i gång med det, i stora och mindre projekt, i staden och utanför staden, säger hon.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]