[ Annons ]

Ny analys från CBRE visar tecken på avsevärt mer positiv stämning i takt med att oron för eurosammanbrott minskar. De förutspår också Tyskland som främsta målet i Europa för fastighetsinvesterare under 2013.
Publicerat 13 mars, 2013

Tyskland i topp för investerare

Ny analys från CBRE visar tecken på avsevärt mer positiv stämning i takt med att oron för eurosammanbrott minskar. De förutspår också Tyskland som främsta målet i Europa för fastighetsinvesterare under 2013.

[ Annons ]

Tyskland är den mest intressanta europeiska marknaden att investera i under 2013. Det visar CBRE:s senaste undersökning om ”Real Estate Investor Intentions” som presenterades  på den årliga fastighetsbranschmässan MIPIM 2013 i Cannes, Frankrike. En tredjedel av investerarna valde Tyskland som även i fjol ansågs mest intressant. Storbritannien är den näst mest intressanta marknaden, och valdes av 24 % av investerarna.

– Investerarnas avsikter för 2013 fortsätter att påverkas starkt av uppfattningar om marknadsrisker och de relativa styrkorna hos ekonomierna i olika delar av Europa. Marknaderna i norra Europa är fortfarande de mest intressanta marknaderna för förvärv, framför allt Tyskland, Storbritannien och Polen. Investerarna är fortfarande på sin vakt när det gäller de sydeuropeiska marknaderna, men tecken tyder på att intresset för Spanien börjar förnyas. Förtroendet för att den irländska ekonomin är på bättringsvägen väcker intresset för Dublin, och det kan vara en positiv signal för andra problemtyngda europeiska marknader, när de väl börjar visa tydliga tecken på att kunna återhämta sig, säger Peter Damesick, ordförande för EMEA Research på CBRE.

Precis som i 2012 års undersökning pekas London ut som den mest intressanta staden i Europa för investerarna, med 31 % av rösterna. Resultaten stärks av fjolårets höga transaktionsvolymer i staden, som var de högsta sedan 2007 och investeringarna gjordes av främst utländska investerare skriver CBRE.

Undersökningen visar också att nästan hälften av investerarna anser att det största hotet mot en återhämtning för den europeiska fastighetsmarknaden är lågkonjunkturen som brett ut sig i Europa.

– Lågkonjunkturen är ett stort bekymmer, men oron för en upplösning av eurozonen har minskat, och överlag verkar krisen i eurozonen inte påverka investeringsaktiviteten lika mycket längre. Trots det kärva ekonomiska läget finns det bevis för att inställningen bland de europeiska fastighetsinvesterarna är mer positiv i år än i fjol. Det återstår att se om trenden dämpas av den nya osäkerheten efter valet i Italien, men resultatet från undersökningen stämmer in med flera trender som har växt fram på marknaden under de senaste månaderna. Bland annat syns tecken på ökad likviditet överlag och fler transaktioner för sekundära fastigheter och på vissa perifera europeiska marknader. De här trenderna verkar hålla i sig och eventuellt ta fart under 2013.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]